directorygr.gif (11383 bytes)

 

 

 

 

Om voortdurend bewust te zijn van Sathya Sai Baba's leringen, deze in praktijk te brengen en waardige instrumenten van de goddelijke Meester te zijn, dient iedere toegewijde van Sathya Sai Baba een spirituele discipline (sadhana) na te streven, die is opgenomen in het dagelijks leven, waardoor deze discipline daarvan een onderdeel wordt en ieder gezin tot een eenheid maakt.  De negen gedragsregels zoals uit Prasanthi Nilayam zijn ontvangen.


 

De Negen Gedragsregels

1. Dagelijks meditatie en gebed.

2. Eens per week devotionele liederen zingen en bidden met gezinsleden.

3. Deelname aan het programma Sai Spiritueel Onderwijs zoals georganiseerd voor kinderen van o.a. Sai toegewijden.

4. Deelname aan gemeenschapswerk en andere programma's van de Organisatie.

5. Tenminste éénmaal per maand aanwezig zijn bij het zingen van devotionele liederen, zoals door het centrum / de groep / mandir wordt georganiseerd. [*]

6. Regelmatig Sathya Sai Baba's literatuur bestuderen.

7. Tegen iedereen met milde stem en liefdevol spreken.

8. Geen kwaad spreken over anderen, vooral niet in hun afwezigheid.

9. Het in praktijk brengen van 'Grenzen aan Wensen' en het bespaarde gebruiken voor dienstbaarheid aan de gemeenschap (seva).

Nadat men de negen punten van de 'de negen gedragsregels', en de innerlijke betekenis ervan, heeft gelezen en begrepen in de zin van het dagelijks leven, is het van gelijk belang de tien beginselen te bestuderen. Deze zijn afgekondigd door Sathya Sai Baba op zijn zestigste verjaardag toen Hij opriep tot 'Integratie van de wereldgemeenschap' - een programma van universele geweldloosheid (ahimsa) - de manifestatie van de spirituele dimensie in de mens. Deze beginselen hebben over het algemeen betrekking op maatschappij-gerichte spirituele oefeningen (sadhana) en dienen te worden bestudeerd teneinde de goddelijke strekking ervan te begrijpen. Wij streven ook naar het onderhouden van:

De Tien Beginselen

1. Beschouw het land waarin je bent geboren als heilig. Wees vaderlandslievend, maar bekritiseer of verneder andere landen niet. Zelfs in je gedachten of dromen moet het niet in je opkomen je land nadeel te berokkenen.

2. Eerbiedig alle godsdiensten in gelijke mate.

3. Erken de menselijke broederschap; behandel allen als broeders en zusters; heb iedereen lief.

4. Houd je huis en leefomgeving schoon, want dit zal de hygiëne en gezondheid bevorderen en je ten goede komen.

5. Wees menslievend maar beledig armlastigen niet door geld te geven; geef in plaats daarvan voedsel, kleding, onderdak en help hen op andere manieren; moedig luiheid niet aan.

6. Koop niemand om en neem geen steekpenningen aan.

7. Bedwing afgunst en jaloezie; laat je blik en je levensopvatting zich verwijden; behandel iedereen gelijk, ongeacht afkomst of geloof.

8. Probeer zoveel mogelijk zelf te doen; maak jezelf onafhankelijk van anderen, maar zet je wel in voor belangeloze dienstverlening aan de gemeenschap.

9. Aanbid God en heb Hem lief.

10. Gehoorzaam aan de wetten van het land: wees een voorbeeldig burger.Goede Gedachten - Sai Singers (Vol. 1) Text en akkoorden:
Zie en beluister de complete CD:  Mijn Naam is Waarheid - Addendum.

Goede gedachten zijn vrienden iedere keer / F# / E / B /  F#
Iedere keer goede gedachten / F# / E / B
Goede gedachten horen bij mij steeds meer / F# / E / B / F#
Steeds meer goede gedachten / F# / E / B
Goede gedachten zijn vrienden iedere keer / F# / E / B /  F#
Iedere keer goede gedachten / F# / E / B
Goede gedachten maken vrij steeds meer / F# / E / B / F#
Steeds meer goede gedachten / F# / E / B
Baba schenk ons Uw schone gedachten / C#  / E / B / C# 
Die helend werken in woord en gedrag / C#  / E / B / C# 
Baba schenk ons Uw schone gedachten / C#  / E / B / C# 
Die eren en dienen de goede lach / C#  / E / B / F# 

Sai Singers: De Muziekgroep de "Sai Singers" is een Nederlandse muziekgroep die gevormd is om nationale en eventueel regionale activiteiten van de Sathya Sai Organisatie Nederland te begeleiden. Verder wordt er naar gestreefd om Bhajans zo voor te dragen als door Sathya Sai Baba is bedoeld. 


[*] Eredienst Sai Babagroep Enschede (ov);
(Inlichtingen: 053-4314252)


zie ook:
Sathya Sai Organisatie Nederland-Centra.

 

 

vorige pagina / volg. pagina
over Sai Baba / beginselen / leringen / interview1976