'Sai Baba geeft antwoord op diverse vragen 
die U bezig houden'

 

 

 

 

Hoofdstuk 9: Jnana en Yoga
 
(wijsheid en eenwording)

[dit hoofdstuk in het Engels]

 

 

'Middels toegewijde dienst in yoga kan men in overstijging 
de afname van het ongewenste vinden. 
Terwille van de massa's die zich dit niet bewust zijn 
stelde Vyâsadeva de vedische literatuur samen 
met betrekking tot deze waarheid.'
[
SB, C1:7-6

 

V. U hebt ons verteld dat Jnana essentieel/noodzakelijk is. Wat is de functie van Jnana precies?
A. Door Jnana word je je bewust van het ware Zelf (Atmasvarupa), dus van je eigen realiteit. 

V. En Yoga? Wat gebeurt er als iemand geen Yoga beoefent/doet? 
A.
Dan is hij als een lamme.

V. En als hij geen Jnana beoefent/heeft? 
A.
Dan is hij als een blinde.

V. Men beweert dat Yoga alle onvolkomenheden corrigeert. Hoe werkt dat?
A.
Kun je rijst eten als die niet boven een vuur is gekookt? Door Yoga en andere disciplines wordt het bewustzijn (Chitta)  zacht. Dat wordt Tapas genoemd - hitte. Het wordt heet (Tapta). Bovendien zijn Yoga en Jnana als de olie en de vlam. De olie is Yoga en Jnana is de vlam die licht geeft. 

V. Swami, neemt U mij niet kwalijk dat ik dit vraag. Er zijn tegenwoordig zovelen die de Vedanta onderrichten. Hebben al deze mensen de waarheid gerealiseerd; hebben zij deze realiteit zelf ervaren? 
A. Hoe zal ik het zeggen. Je kunt het zelf beoordelen. Zie of ze zuiver zijn van hart, zuiver van gedachten en van geest; zie of ze kennis hebben van het alomvattende en innerlijk uitstralende hoogste Zelf (Paramatma). Slechts zij mogen de Vedanta onderrichten, want alleen zij kunnen de Vedanta innerlijk ervaren.

V. Kunnen de leringen van degenen die deze kwaliteiten niet bezitten dan tenminste van enig nut zijn?
A. De mooiste beschrijvingen van de verschillende lekkernijen en heerlijke gerechten zullen de honger niet stillen van iemand die hongerig is. De Vedanta, die het bij woorden laat, is daarmee vergelijkbaar. Wil je overtuigd raken/de vruchten plukken, dan zul je het zelf moeten ervaren. Evenzo heeft luisteren zonder het verlangen om te leren totaal geen nut. De lessen van degene die nog gebonden is aan de objecten van de zinnen zijn slechts een vorm van napraterij. Degenen die komen luisteren zonder de intentie om te leren zijn slechts betrokken bij uiterlijk vertoon. 

V. Baba, U leert dat zuiverheid van hart en geest en kennis van het immanente en transcendente Paramatma essentieel zijn. Welk nut heeft dan Sadhana, verricht door het lichaam dat is samengesteld uit de vijf elementen? Is het niet voldoende als men zich de Jnana eigen maakt van de ware vorm van het Goddelijke (Svasvarupa) (eigen vorm)?
A. Mijn beste man, kun je zeggen dat de boot overbodig is, simpel omdat het roer van essentieel belang is? Hoe kun je de rivier oversteken met alleen maar het roer? Geloof dat de Heer je het lichaam geschonken heeft als een boot om de zee van Samsara over te steken en dat Chitta hierin het meest essentiële onderdeel vormt. Dat is de eerste stap in Vedanta. Svasvarupa-jnana is werkelijk het roer, maar dat alleen is nog niet voldoende. Ook moeten fysieke gewoonten en disciplines eigen gemaakt worden. Voor het bereiken van de eeuwige hemelse vrede/fase is een gedisciplineerd lichaam belangrijk. 

V. Ik word gekweld door nog een andere vraag, Swami. Als we spreken over disciplines op het fysieke vlak, mag ik dan weten of kennis van het Absolute (Brahmavidya) enig onderscheid maakt tussen man en vrouw?
A. Wel, mijn jongen, deze boot kent zo'n onderscheid niet. Brahmavidya en Chittashuddhi - zuivering van de geest - hebben met sexe totaal niets te maken. Iedereen die ziek is heeft recht op het medicijn dat genezing geeft, nietwaar? Zo hebben ook allen die lijden aan de ziekte genaamd Bhava - de cyclus van geboorte en dood / gevangen zitten in de ketens van geboorte en dood - recht op Brahmavidya, het specifieke geneesmiddel. Misschien vindt niet iedereen de toegang tot dit wondermiddel, maar je kunt niet stellen dat sommigen er geen recht op hebben. 

V. Waarom, Swami, ontzeggen sommige geleerden in de vedische wetenschap vrouwen het recht Brahmavidya te leren en te beoefenen? De boten zijn kennelijk niet van dezelfde soort. 
A. Mijn kind, zoals ik zei, hebben man en vrouw hetzelfde recht op het middel, maar beiden moeten een leefregel volgen waardoor het middel op het systeem gaat inwerken. Brahmabhava - de contemplatie over onze wezenlijke natuur - is het middel; daarnaast moet de discipline van wijsheid (Jnana) en onthechting (Vairagya) streng worden nageleefd. Het is mogelijk dat vrouwen niet in staat zijn om deze disciplinaire levenswijze even streng na te leven als mannen, omdat ze zwakker zijn. Misschien is dat de reden waarom deze mensen vrouwen het recht willen ontzeggen van dit middel gebruik te maken. Maar allen, zowel mannen als vrouwen, die de regels en voorschriften kunnen naleven, hebben hetzelfde recht op de zegeningen van Brahmavidya. Dat is Mijn laatste woord. 

 

 

Zie ook:
Bhagavad Gîtâ, Hoofdstuk 7: de Yoga van de Wijsheid; over zelfkennis en zelfrealisatie


    

Inhoudsopgave    
Woordenlijst Prasnottara