'Sai Baba geeft antwoord op diverse vragen 
die U bezig houden'

 

 

 

 

Hoofdstuk 8: Yoga en Moksha
 
(eenwording en bevrijding)

[dit hoofdstuk in het Engels

 

V. Swami, wij begaan veel zonden en anderzijds verrichten wij met dit lichaam en deze denkende geest veel verdienstelijke daden. Ze brengen leed of vreugde teweeg. Welnu, is dit 'Ik' waarover U spreekt (als de wijze in het vorige hoofdstuk) de doener(bedrijver), degene die vreugde of verdriet ervaart?
A. Geen sprake van; de doener is hij die de handeling verricht. Handeling leidt tot verandering, nietwaar? Daardoor komt het ons voor alsof de persoon verandert, maar het 'Ik' is onveranderlijk. Het is constant en wordt dus in het geheel niet beïnvloed. 'Doen' is een eigenschap van het innerlijk instrument (Antah-karana). Het 'Ik' neemt dus de gedaante aan van de doener van de daad en van degene die de vruchten plukt van de daad.

V. Als dit zo is, hoe kunnen we dan iets te weten komen over de toegang tot deze wereld en hoe je van deze wereld in de volgende komt?
A.
Het is de Antah-karana, de Lingadeha die na deze wereld terecht komt in de volgende, die geboorte na geboorte beleeft, overeenkomstig de verworven verdiensten. Het is de beperkte Lingadeha die de in- en uitgangen beheerst. Jij bent zoals het uitspansel alomtegenwoordig en onaangetast; jij hebt geen aankomst in deze wereld noch vertrek naar een andere. Dat is niet overeenkomstig jouw natuur.

V. Wat is de manier om bevrijding (Moksha) te bereiken?
A.
Intelligentie (Vijnana).

V. Er zijn wijzen die zeggen dat eenwording (Yoga) het middel is. Is dat juist?
A.
Dat is ook waar. Er kunnen twee wegen naar dezelfde plaats leiden, nietwaar?

V. Welke weg is beter?,
A. Beide zijn goed en belangrijk. Beide voeren je naar hetzelfde doel, maar je kunt niet beide wegen tegelijk bewandelen. Mensen kunnen de weg kiezen, die overeenstemt met hun innerlijke drijfveren en de sadhana doen van dat pad. Beide bevrijden de sadhaka van de aardse gebondenheid. 

V. Swami, bereikt men kennis (Jnana) door yoga of is het andersom?
A. Yoga leidt tot Jnana en Jnana schenkt de mens gemakkelijk bevrijding (Moksha). Dat is de juiste weg. 

V. Wat is het resultaat van Yoga? Hoe werkt het, hoe geeft het je voordeel? 
A. Yoga is als vuur, vandaar het gebruik van het woord "yogagni". Alle zonden worden verteerd in het vuur van Yoga, waardoor de Antah-karana wordt gezuiverd. Wanneer dat gebeurt, is Jnana er. De schittering van Jnana verdrijft de duisternis van onwetendheid en begoocheling; dat is bevrijding Moksha.  

V. Heeft Yoga zo'n grote potentie (kracht)?
A. Nou en of! Hoe wijs of geleerd iemand ook is, hoezeer hij zijn binding aan de wereld probeert los te laten (hoe groot zijn onthechting), hoe groot zijn wijsheid ook moge zijn, als hij zijn zinnen niet beteugelt, zal hij Moksha (bevrijding) niet kunnen bereiken. Zonder Yoga zal zo iemand zich niet kunnen bevrijden van zonde. Zijn Antah-karana zal niet zuiver/puur worden voordat hij zich uit de zonde heeft losgeworsteld, zich van zonde heeft gezuiverd. Zonder een zuivere, pure Antah-karana kan Jnana (wijsheid) niet bereikt worden en zonder Jnana zal men niet tot Moksha kunnen komen. Dus helemaal aan de basis staat Yoga

V. Dit is vrij moeilijk te volgen, Swami. Kunt U het met een voorbeeld verduidelijken, zodat ook eenvoudige mensen het kunnen begrijpen?
A. Kan iemand een lamp aansteken als er een storm raast? Zo kan ook, zolang de zinnelijke begeerten nog sterk voortrazen, de Jnana-lamp niet branden. Zelfs als hij aangestoken is, zal hij weer gauw doven. 

V. Welke voordelen verschaft Yoga?
A. Yoga vernietigt alle impulsen en driften die gericht zijn op de zinnelijke wereld en brengt de denkende geest tot kalmte en rust.

 

 

Zie ook:
Srîmad Bhâgavatam, Canto 3, Hoofdstuk 29: De Uitleg van Kapila over Toegewijde Dienst.
& 
Srîmad Bhâgavatam, Canto 7, Hoofdstuk 15: Nârada's Instructies over Vegetarisch Delen,
Goddeloosheid, Genezen, Yoga en Advaita

Inhoudsopgave   
Woordenlijst Prasnottara