Het leven is een reis die wordt bepaald door de diepe indrukken 
die in het verleden op de geest zijn gemaakt (samskara's)

[Dit hoofdstuk in het Engels]

lotusknop2.gif (1520 bytes)Mensen zijn voortdurend in de weer en ondernemen van alles, dat weten we allemaal. We doen zoveel, dat vierentwintig uren soms te weinig lijken voor onze dagelijkse activiteiten. We drinken, eten, lezen, lopen, zitten, en daarnaast dromen we nog, hebben een hekel aan anderen, scheppen op, prijzen anderen, huilen, lachen, mokken, hopen - en dat alles gaat zonder ophouden door. We vullen er ons hele leven mee. Al deze activiteiten zijn heel nauw verbonden met onze geest, en zo wordt het leven louter een verzameling van indrukken die invloed hebben op ons karakter en onze persoonlijkheid.

Activiteiten kunnen onderverdeeld worden in goede en slechte. Van beide moeten we de uitwerking op ons leven onderzoeken. Wat een jongen doet in de jaren van zijn vroege jeugd verdwijnt even vlug uit de herinnering als de woorden die hij op een leitje schreef. Als de gebeurtenissen uit onze eigen jeugd al gedoemd zijn in het vergeetboek te raken, hoe kunnen we ons dan nog iets herinneren uit een vorig leven? Zonder daarop in te gaan, kunnen we zeggen dat het onjuist is te denken dat alleen maar gebeurtenissen die we ons kunnen herinneren echt hebben plaats gevonden en ons karakter hebben gevormd. Al die vele activiteiten die in vergetelheid zijn geraakt en overspoeld door eropvolgende gebeurtenissen hebben in onze geest indrukken nagelaten van hun gevolgen, als een blijvende neerslag. Wanneer je voor het slapen gaan probeert wat er gebeurd is die dag in je herinnering te roepen, zullen niet alle gebeurtenissen gehoor geven aan je oproep.

Als dit al geldt voor de gebeurtenissen van een enkele dag die we vergeten als ze niet verbonden zijn met vreugde of verdriet, wat moeten we dan zeggen van de gebeurtenissen van de afgelopen week of maand, om niet te spreken van het laatste jaar? Alleen de belangrijke gebeurtenissen worden scherp geregistreerd, dat zijn de indrukken die tot neigingen uitgroeien. De overige vervagen en verdwijnen tenslotte.

Terwijl de mens ontelbare daden verricht, reusachtig veel ervaring en kennis opdoet en allerlei lessen leert uit talloze verschillende activiteiten, behoudt hij daarvan als zijn kapitaal slechts vier of vijf die sterk, diepgeworteld en levenskrachtig zijn.

lotusknop2.gif (1520 bytes)