Studie uit boeken en concentratie op het ene

[Dit hoofdstuk in het Engels]

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)Boeken zijn in overvloed verkrijgbaar en tegen heel lage prijzen. Iedereen kan de heilige geschriften kopen en lezen. Ook aan meesters is geen gebrek, en alom vindt men onderwijsinstellingen die zogenaamde zegenrijke kennis bieden. Binnen ieders bereik zijn er talloze mogelijkheden om zich geestelijk te ontwikkelen. En toch hoort men niemand tevreden opmerken dat hij van de nectar van het ware inzicht (jnana) heeft gedronken.

Wanneer ik overal die stapels boeken zie liggen, heb ik het gevoel dat de wijsheid erin niet door de stevige band kan heenkomen en zich verenigen met het licht.
God gaat verborgen achter de bergketens van wellust, woede, afgunst en zelfzucht. En zo gaat ook de zon van wijsheid schuil achter deze reusachtige stapels boeken. Hoewel deze boeken hun weg hebben gevonden naar alle hoeken van de aarde, kunnen we niet zeggen dat er meer beschaving is gekomen, of dat de wijsheid is toegenomen. De mens staat nog niet ver van de aap af.
Waar de lezer op afgaat is een aantrekkelijke band met een mooie illustratie; dat wil zeggen voorbijgaand plezier en tijdelijke tevredenheid. Allen zij die gebruik maken van hun onderscheidingsvermogen om de boeken die zij lezen uit te kiezen, en die wat zij lezen in praktijk brengen, kunnen tot besef van de waarheid komen en de eeuwige vreugde ervaren; alleen het leven van zulke mensen is de moeite waard. Daarom moeten zij die de weg omhoog willen gaan, en die hun vreugde vinden in gedachten aan God, zich ertoe zetten niets anders te lezen dan de levensgeschiedenissen van heiligen en wijzen, en boeken die behulpzaam zijn bij de overpeinzing van het Goddelijke. Het doelloos en zonder onderscheid lezen van boeken en van al het andere dat zich toevallig aandient, doet de verwarring slechts toenemen. Je hebt er geen nut van en het geeft je geen vrede.

Probeer je telkens weer blijvend te concentreren op één punt van aandacht (ekagrata).

Hoewel de leeuw de koning van de dieren is, kijkt hij op zijn gang door het bos na elke paar stappen om, uit angst achtervolgd te worden. Door angst kun je niet meer scherp zien. Wanneer in het hart geweld woont, wordt het inzicht vervormd en het uitzicht belemmerd.

De mens moet alles als eender zien (samadristhi). Alles in de schepping moet voor zijn ogen dezelfde glans uitstralen. Hij moet zijn medeschepselen met evenveel vertrouwen bezien als zichzelf. Want niets in de schepping is slecht, werkelijk niets maar dan ook niets. We zien iets als slecht door een gebrekkige zienswijze. De schepping wordt gekleurd door de soort bril die we dragen. In werkelijkheid is al het geschapene eeuwig zuiver en heilig.

lotusknop2.gif (1520 bytes)

Inhoud
Woordenlijst