Voorwoord

[Dit hoofdstuk in het Engels] 

lotusknop2.gif (1520 bytes)Geachte lezer, toen Bhagavân Srî Sathya Sai Baba enkele jaren geleden een massale bijeenkomst in Gudur toesprak, zei hij: "Wanneer je mij de belichaming van liefde (Premaswarupa) noemt, spreek je de waarheid." En werkelijk, Baba stort liefde uit, zoekt naar liefde en verankert liefde in het hart van ieder afzonderlijk, in de samenleving en in alle volkeren der aarde. De mensheid, die de weg is kwijtgeraakt en siddert van angst in haar onmacht het kwaad te beteugelen dat zij door haar waanzinnige streken heeft opgeroepen, heeft voor de behandeling van haar geestesziekte, en om terug te keren naar het licht, Baba's genade en liefde nodig.

Jaren geleden heeft Baba gezegd dat hij na de voltooing van tweeëndertig jaren van zijn leven op aarde zou beginnen aan zijn taak de mens opnieuw te scheppen en om te vormen. Toen dat ogenblik was aangebroken, in 1958, zegende hij de riskante onderneming van de uitgave van een maandblad dat hij Sanathana Sarathi (De Tijdloze Wagenmenner) noemde, een naam die is vervuld van de zoete geur van de Gita (Bhagavad Gita), waarin de Heer optreedt als wagenmenner voor ieder die hem als zijn leidsman kiest.

Het is veelbetekenend dat de allereerste reeks artikelen die Baba voor Sanathana Sarathi schreef, de titel Prema Vahini (Stroom van Liefde) kreeg. De verhandelingen zijn nu in een Engelse vertaling bijeengebracht in dit boek. Waarheid (sathya), rechtschapenheid (dharma), innerlijke vrede (santhi) en liefde (prema) zijn de vier pilaren van de nieuwe wereld van het Sai-tijdperk, en onder Baba's leiding moet de mensheid vrede vinden door liefde.

Dit boek zal een onschatbare hulp zijn bij het ondernemen van die taak. Als u het leest, bent u in contact met de bron van liefde zelf. Wanneer de hierin voorgeschreven weg u innerlijk diep raakt en vreugde oproept, reageert u op de majesteit van de oceaan van genade zelf. 

N. Kasturi
Redacteur van Sanathana Sarathi

 

lotusknop2.gif (1520 bytes)
 

Inhoud
Woordenlijst