'Sai Baba geeft antwoord op diverse vragen 
die U bezig houden'

 

 

 

 

dit hoofdstuk in het Engels]

 

Het Antwoord

 

Prasna betekent 'vraag', Uttara betekent 'antwoord' en Vahini betekent 'Stroom'. Dit boek is de stroom van vragen aan Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba en Zijn antwoorden daarop. Bhagavân heeft verklaard dat van de taken die Hij op zich genomen heeft bij Zijn incarnatie de meest fundamentele is het verhelderen en zuiveren van de religieuze geschriften van de mensheid.

Al de van Hem afkomstige Vahini's dragen hiertoe bij en bevorderen de spirituele verheffing van de mens. Deze Vahini is een van de eerste in de serie, omdat hierin de fundamentele begrippen en leringen van religie in hun algemeenheid worden belicht, in het bijzonder de technische termen en uitdrukkingen waarmee getracht wordt ze bevattelijk te maken. Tot nog toe was deze publicatie toegevoegd aan de Gîtâ Vahini als een appendix. Nu echter wordt hij uitgegeven als een afzonderlijke sleutelpublicatie, bruikbaar voor de lezers van alle Vahini's. De aloude Wijsheid (Sanatana Dharma), de Eeuwige Wet, is aan het nageslacht doorgegeven in woorden die verdraaiing, devaluatie en verarming hebben ondergaan in de loop der tijden en door controversiële visies van commentatoren. Varna, Âs'rama, Yoga, Sannyasa, Yajña, Karma zijn door dialectici en beoefenaren uit verschillende scholen en richtingen behandeld in verwarrende en met elkaar tegenstrijdige versies. Bhagavân heeft aan deze verwarring een eind gemaakt. Zijn grote liefde en geduld geven ieder antwoord en zelfs iedere vraag een hartverwarmende inhoud, want in de rol van geïnterviewde heeft Hij alles volledig en duidelijk uiteengezet.

 

Prashanthi Nilayam
14 januari 1984

Prof. Dr. N. Kasturi
Redacteur van Sanathana Sarathi

 

 

 

Inhoudsopgave
Woordenlijst Prasnottara