'Sai Baba geeft antwoord op diverse vragen 
die U bezig houden'

 

 

 

 

Hoofdstuk 2: De Veertien Loka's (de veertien sferen)

[dit hoofdstuk in het Engels]

 

 

V. Ik heb horen zeggen dat de Loka's alle te vinden zijn in het menselijk lichaam. Sommigen die de Sastra's bestudeerd hebben beweren dit: is het juist? Wat zijn deze Loka's? Waar bevinden ze zich?
A. Ja, het zijn: aarde, Bhurloka in de voeten;  wereld tussen hemel en aarde Bhuvarloka in de genitaliën, hemelse wereld en wereld van het licht Svarloka in de navel; hemelse wereld Maharloka in het hart. Fijnstoffelijke hemelse wereld Janaloka in de keel, wereld van de geestelijke kracht Tapoloka in het centrum tussen de wenkbrauwen; wereld van de waarheid Satyaloka in de kruin. Dit zijn de hogere loka's, alle gelegen in het menselijk lichaam. Er zijn ook lagere loka's.

 

 

V. Wat zijn de lagere loka's? Waar zijn die gesitueerd?
A. Atalam in de voetzolen, Vitalam in de nagels, Suthalam in de hielen, Talatalam in de heup, Rasatalam in de knieën, Mahatalam in de dijen en Patalam in de anus.

V. Als alle loka's zich in het lichaam bevinden, waarvan de vijf elementen de componenten vormen, waar zijn dan de Sapta Samudra's, de zeven legendarische zeeën? Bevinden zij zich ook in het lichaam of in de geest?
A. Als het lichaam het verblijf is van alle loka's, hoe kunnen de zeven zeeën dan een afzonderlijk bestaan hebben? Ook zij zijn "in" het lichaam. Lavana of zee van zout (urine), Cane of zee van sappen (transpiratie), Sura of zee van wijn (zinnen), Sarpi of zee van ghee (zaad), Dadhi of  zee van botermelk (slijm), Saliva of zee van melk (speeksel) en de zee van zuiver water (tranen).

V. U sprak van verschillende typen van Agni of vuur; Welke zijn die? Hoe worden ze genoemd?
A. Ze worden Panchagni genoemd, want het zijn er vijf:
- Kala-agni, het vuur van de tijd;
- Kshudha-agni, het vuur  van de honger;
- Sita-agni, het koude vuur;
- Kopa-agni, het vuur van de toorn, en
- Jnana-agni, het vuur van de kennis.

V. Waar zijn deze gesitueerd?
A. In de voeten, de navel, de maag, het oog en het hart.

V. Naast deze genoemde typen schijnt er ook een grote verscheidenheid te zijn aan Nada of geluid. Ik heb er enkele mensen over horen praten.
A. Ja, dat is zo.

V. Zijn ze ook in het lichaam? Hoeveel typen onderscheidt men? En hoe luiden hun namen?
A. Er zijn tien typen Nada's of geluid, die door de oren gehoord kunnen worden:
1) De zachte uitspraak van een woord (laladighosha),
2) De luide trillingen van een woord (bherinada),
3) Het geluid van een bel (chanenada),
4) Het geluid van een blaasschelp (mrudanganada),
5) Het geluid van een luit (ghantanada),
6) Het geluid van cimbalen (kalanada),
7) De tonen van een fluit (kinkininada),
8) Het geluid van een drum (venunada),
9) Het geluid van een dubbele drum (bhramaranada),
10) Het geluid van de donder bij onweer (pranavanada).

V. Als de gehele schepping is ondergebracht in deze samenstelling van de vijf elementen, het lichaam, wat zijn dan Anda-anda, Pinda-anda en Brahma-anda?
A. Anda-anda betekent de gehele schepping, onderhevig aan evolutie en involutie; de beweeglijke en de onbeweeglijke Natuur, zoals deze dikwijls wordt genoemd. Pinda-anda is de naam voor het Innerlijk Principe van deze dualiteit, de ziener en het geziene, de verrichter van de daad en de daad, enz. Het is de dualiteit die verantwoordelijk is voor  geboorte na geboorte, overeenkomstig het karma van de geboorte (janma). Brahma-anda is de verzameling van Mahabhutha's of de innerlijke krachten van de vijf elementen (mahabhutha's):
* Atma gerelateerd aan Akasha (ether),
* Het individuele Zelf (Jivatma), verbonden met Vayu (lucht),
* Het inwonende Zelf (Pratyagatma), oprijzend uit Agni (vuur),
* De scheppende God (Chaitanya Brahma) geassocieerd met het element Jala (water) en het hoogste Zelf (Paramatma),  verbonden met het element Dharani (aarde). Zij vallen alle onder het begrip of worden alle gedekt door het concept Brahma-anda. Deze kracht maakt dat de elementen geactiveerd worden; Daarachter ligt Avyakta-Brahma, het onkenbare Absolute.

V. Swami! Ik begrijp dit nogal complexe onderwerp nog niet helemaal. Legt U het alstublieft uit door middel van een simpele illustratie.
A. Wel, Anda-anda is het gekleurde (zwarte) netvlies van het oog; Pinda-anda is de pupil (cirkel) daarin; Brahma-anda is het licht dat erdoor valt. De schittering van dat licht is Brahma.

 

 

Zie ook:
[Srîmad Bhâgavatam, Canto 5, Hoofdstuk 16]

 

Inhoudsopgave   
Woordenlijst Prasnottara