Door webmaster Vahini.org
i.s.m. met De Orde van de Tijd

 

Geweldloosheid en Vegetarisch Delen:
Het
Filognostisch Dieet

Voedsel waar zij die in goedheid verkeren de voorkeur aan geven,
verlengt de levensduur, zuivert iemands wezen,
schenkt kracht, gezondheid, geluk en bevrediging en is sappig, rijk, volwaardig
en het hart een genoegen.

Krishna - (B.G. 17:8)

Inhoud:

1 Inleiding
2 Definities van soorten vegetariërs
3 Diepere betekenis
4 Argumenten om vegetariër te worden
5 Gezondheid en Voeding
6 Biochemie van het filognostisch dieet
7 Economie
8 Ethiek
9 Vegetarisch zijn en de Wereldreligies
    
9.1 Christendom
    
9.2 Islam
    
9.3 Boeddhisme
    
9.4 De Vedische Geschriften
10 Citaten
   
 10.1 Quotes uit de Krishna Bijbel (S'rîmad Bhâgavatam of Bhâgavata Purâna)
   10.2 Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba
    
10.3 Hazrat Inayat Khan
    
10.4 De Yoga-sûtra's van Patañjali
11 Karma
12 Voorbij het 'vegetarisch zijn'
13 Partij voor de Dieren
14 Milieudefensie start burgerinitiatief voor einde bio-industrie
15 Filognosie en Vegetarisch delen en waar een goed vegetarisch dieet aan moet voldoen
16 Een volwaardig recept voor een gezonde vegetarische (feest)-maaltijd
17 Wist u dat?
18 Waarden, Principes en Filognosie
19 Voetnoten/Referenties
20 Geraadpleegde Literatuur - Links

1 Inleiding

Geweldloosheid of mededogen: principiële afwijzing van alle niet-noodzakelijk geweld als middel om enig doel te bereiken. In het Sanskriet heet het ahimsâ, hetgeen staat voor geweldloosheid (mededogen), niets verwonden, onschadelijk zijn, veiligheid en zekerheid. Als je iets doet dat én positief is voor jezelf, én voor elk ander, én voor de omringende wereld, dan ben je geweldloos bezig. Geweldloosheid (mededogen) is ook de "wet der liefde" leren beoefenen. Geweldloosheid is verder:

- geen ontplooiings-mogelijkheden onthouden, niet misbruiken, niet beschadigen (ook je tong leren beheersen), niet exploiteren, niet vervuilen, niet vernielen.

- psychologisch-structureel/fysiek geweld: niet verwonden, niet martelen, niet doden.

- niet de tradities en structuren van de samenleving aantasten; bescherming van het milieu (dieren, planten, mineralen; materie; kosmos). De mensheid leeft onder de schaduw van een reusachtige toename van de productie van vernietigings-wapens. Een verspilling van jaarlijks 1500 miljard gulden, die anders gebruikt zouden kunnen worden om de fundamentele behoeften van de mensheid te helpen lenigen. Zie ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Bij een geweldloze levensstijl hoort dus ook het niet onnodig van geweld zijn tegen de natuur in het algemeen en tegen dieren in het bijzonder en dat je dus een vegetariër bent, iemand die geen vlees eet. Het woord vegetariër stamt van het Latijnse woord vegetus, dat "ongeschonden", "gezond", "vers" of "vol leven" betekent, zoals bijvoorbeeld in homo vegetus (een mentaal en fysiek krachtig persoon). De oorspronkelijke betekenis van het woord suggereert een filosofisch en moreel uitgebalanceerde levenshouding.

Vegetarisme: het hygiënisch vegetarisme heeft als grondslag het geloof dat men met het eten van dierlijk voedsel zichzelf dierlijke eigenschappen bezorgt, terwijl het ethisch vegetarisme bezwaar heeft tegen het (doen) doden van dieren.

Vegetariër: eet geen vlees, geen vis en geen gevogelte. Strikt genomen eten vegetariërs ook geen dierlijk stremsel (verwerkt in de meeste soorten kaas) en geen gelatine (o.a. in yoghurt) dat wordt gemaakt van de botten van dieren, en geen eieren.

Veganisme: leer, levenswijze van vegetariërs die geen dierlijke voedingsmiddelen consumeren en ook andere dierlijke producten (als leer, wol, zijde e.d.), voor zover praktisch haalbaar, niet gebruiken.

 Vecht niet tegen de ander met illusies, maar tegen illusies met de ander.
Aadhar
2 Definities van soorten vegetariërs

- Lacto-vegetarisme: de meest voorkomende vorm; een vorm van vegetarisme waarbij men wel melkprodukten, maar geen eieren gebruikt. Voor de productie van eieren worden veel mannetjeskuikens met de shredder vernietigd. Men moet goed letten op de eiwitinname: granen, bonen, noten en kaas. De meeste vegetariërs in India en in het Middellandse Zeegebied.

- Vedisch-vegetarisme: geen vlees, vis, ei, ui, knoflook, champignons, koffie, zwarte thee en chocolade [Vedisch: alles aangaande de geestelijke kennis van de Veda's en literatuur in navolging ervan (Upanishad's, Purâna's, Itihasa's)].

- Ovo-vegetarisme: een vorm van vegetarisme waarbij men wel eieren, maar geen melkproducten gebruikt.

- Lacto-ovo-vegetarisme: een vorm van vegetarisme waarbij men zowel melkproducten als eieren gebruikt.

- Vis-vegetarisme: men eet als een lactovegetariër, maar dan ook vis, in feite zijn dit geen echte vegetariërs omdat ze dus gewoon koudbloedige dieren wel eten.

- Veganisme: een vorm van vegetarisme waarbij geen enkele vorm van dierlijk voedsel wordt gegeten en ook geen leerproducten worden gebruikt. Deze mensen moeten goed denken aan hun vitamine B12 en plastic of linnen schoenen dragen. Moeten lijnzaadolie nuttigen voor hun essentiële vetzuren.

- Flexitariër of parttime vegetariër: de vegetariër die ook vlees eet. Kookt minimaal vier keer per week een vegetarische maaltijd, niet uit principe, maar omdat het gezond zou zijn. De Hollandse reden om vlees te laten staan heeft minder met gezondheid, en meer met het milieu en dierenwelzijn te maken. Als buiten de deur gegeten wordt kiest men gemakshalve voor een vleesgerecht. 'Met de hoeveelheid water die nodig is om een biefstuk te produceren kan je 1300 keer douchen. Eén keer per week geen vlees eten betekent dat er twee hele dieren per jaar minder worden geslacht. Japanse wetenschappers berekenden dat één kilogram rundvlees net zoveel energie verbruikt als drie uur autorijden, terwijl thuis alle lichten blijven branden.' Vegetariërs wegen over het algemeen minder, hun cholesterol daalt aanzienlijk, diabetespatiënten kunnen toe met minder medicijnen en vegetariërs leven ruim 3,5 jaar langer dan niet-vegetariërs. 'Principieel geen vlees eten is voor veel mensen gewoon te moeilijk. Flexitariër zijn is een goed alternatief.' (bron: Volkskrant 21-10-07).

- Alleen fruit: is de meest extreme vorm van vegetarisme. Mensen die enkel fruit eten respecteren niet alleen het leven van dieren, maar ook van bomen en planten. Daarom eten ze (in het meest extreme geval) slechts fruit en noten, omdat de boom of plant daarbij in leven blijft en fruit en noten zijn bedoeld als voedsel. Deze mensen moeten voedingssupplementen gebruiken om geen tekorten te krijgen want alleen fruit is te eenzijdig. In de natuur worden chimpansees b.v. die alleen fruit en bladeren eten na een paar dagen agressief en doden ze een andere aap om die op te eten voor hun eiwitten en vitaminen. Mensen hebben vrijwel dezelfde spijsvertering als de apen. Gorillas die zuiver plantaardig zijn b.v. moeten de hele dag maar dooreten en aan stenen likken e.d. om toch nog hun noodzakelijke mineralen en andere voedingsstoffen bij elkaar te krijgen.  

 

3 Diepere betekenis

De meeste vegetariërs zijn mensen die begrepen hebben dat we om bij te dragen aan een meer vreedzame samenleving eerst het probleem van het geweld in onszelf moeten oplossen. Het is daarom niet verbazingwekkend dat duizenden mensen van verschillende levenswandel op zoek naar de waarheid vegetariër geworden zijn. Vegetariër zijn is een essentiële stap in de richting van een betere samenleving, en mensen die de moeite nemen om over de voordelen ervan na te denken, bevinden zich in het gezelschap van grote persoonlijkheden als Pythagoras, Socrates, Plato, Clemens van Alexandrië, Boeddha, Leonardo da Vinci, Koning Âs'oka (273 BC-232 BC), Jezus Christus, Mohammed, S'ri Caitanya Mahâprabhu, Montaigne, John Milton, Thomas Moore, Isaac Newton, Voltaire, Benjamin Franklin, Jean Jacques Rousseau, Henry David Thoreau, Leo Tolstoy, George Bernard Shaw, Bhagavân S'ri Sathya Sai Baba, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda (zie ook Prabhupâda en de franse priester over vegetarisme - "slaughterhouses must be stopped"), Bhagwan Shree Rajneesh, Albert Einstein, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Henriette Roland Holst, Albert Schweitzer, Wouter J. Bos, Rudolf Steiner en vele anderen.

Planten zijn de enige levende wezens in staat hun eigen voedsel voort te brengen.

4 Argumenten om vegetariër te worden

- Het wereldvoedselprobleem: het voedsel dat nu gebruikt wordt voor de groei van dieren (lees: de vleesproductie) kan efficiënter aangewend worden om de honger te bestrijden. Een dier eet vele malen meer voedsel dan het via de slacht uiteindelijk zal opleveren. Men kan dus vegetariër worden uit solidariteit met de hongerende medemens.

- De zorg voor het milieu (lucht, bodem, water): voor de productie van plantaardig voedsel is minder landbouwgrond nodig dan voor vleesproductie. Het mestoverschot (ammoniak) en de gebruikte medicijnen belasten het milieu.

- Medeleven met dieren: dit motief kan voortkomen uit een afkeer van de bio-industrie of bezwaar tegen het doden van dieren.

- Religieuze of spirituele redenen: mededogen met alle levende wezens als basis voor gelijkheid, vrede en geestelijke gezondheid. Volgens de gouden regel doet men een ander wezen niet aan wat men niet zelf wil ondergaan. Het belang van de ander als dat van jezelf te herkennen is de basis voor de verbondenheid, het mededogen en de naastenliefde in God. De basis ervoor stamt uit de vedische cultuur waarin ahimsa de basis vormt voor de verzaking (yama) in de yogafilosofie. Later drong dit o.a. door in de christelijke kloosterregel van Benedictus. Vegetarisme vormt de spirituele basis van alle grote wereldreligies. Monnikken van alle religies beoefenen het als een basisprincipe in spirituele zelfrealisatie. Het vormt een basisvoorwaarde voor stabiliteit in geestelijke vereniging; alleen door geweldloosheid (mededogen), niets verwonden en onschadelijk zijn te bereiken en al het onnodig destructieve en onrechtvaardige af te wijzen is er veiligheid, zekerheid en voorspoed mogelijk in het individuele en sociale leven (zie verder hieronder over religies apart). Deze uitleg leidt tot een vegetarisch dieet.

- Redenen van menselijke gezondheid: sommige studies beweren dat vegetariërs gezonder zijn en langer leven dan vleeseters. Andere studies weerleggen dit. Ook zijn er studies die erop wijzen dat de consumptie van vis en gevogelte gezonder is dan die van wild, rund- en varkensvlees. Er zijn ook studies die bewijzen dat vegetariërs minder kans hebben op sommige vormen van kanker (soms zelfs tot 50% minder kans) en hartklachten. Ook verlaagt een vegetarisch dieet de kans op galstenen, nierstenen en osteoporose.

- De smaak: sommige mensen hebben een afkeer van vlees of kunnen de smaak ervan niet verdragen.

 

Why be Vegetarian?

 

 


 

5 Gezondheid en Voeding

Kan een vegetarisch dieet de gezondheid verbeteren of herstellen? Voorstanders van het vegetariër zijn hebben al jarenlang "ja" op deze vraag geantwoord, maar men kreeg in eerste instantie maar weinig steun van de wetenschap. Nu hebben medische onderzoekers echter bewezen dat er verband bestaat tussen het eten van vlees en dodelijke ziekten als hartkwalen en kanker. Sindsdien wordt het vegetariër zijn met andere ogen bekeken. 1)

Vanaf de jaren zestig hadden wetenschappers al het vermoeden dat een op vlees gebaseerd dieet op een of andere manier verband hield met de ontwikkeling van arteriosclerose (aderverkalking) en hartziekten. In 1961 stond er in het Journal of the American Medical Association dat: "Negentig tot zevenennegentig procent van de hartziekten voorkomen kan worden door een vegetarisch dieet." 2)

Sinds die tijd hebben verscheidene wetenschappelijke studies aangetoond dat het eten van vlees, nà het gebruik van alcohol en tabak, de voornaamste doodsoorzaak is in West-Europa, de Verenigde Staten, Australië en andere welvarende gebieden in de wereld. 3)

Het menselijk lichaam is niet in staat de zeer grote hoeveelheid dierlijk vet en cholesterol te verwerken. 4)

Een opiniepeiling onder 214 wetenschappers die in drieëntwintig landen onderzoek deden op het gebied van arteriosclerose (aderverkalking), liet zien dat ze bijna unaniem van mening waren dat er een verband bestaat tussen het dieet, het cholesterolgehalte en hartziekten. 5)

Dr. Ir. R.J.J. Hermus, wetenschappelijk medewerker aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen en adviseur van de Hartstichting, verklaarde in dit verband: "Wij zijn het er als voedingsdeskundigen nu langzamerhand unaniem over eens, dat een min of meer vegetarische leefwijze het enige en beste cholesterolverlagende dieet is. En minder cholesterol in het bloedserum betekent minder kans op vaatvernauwing en het gevreesde hartinfarct. Een vegetarische voedingswijze zou ons dus na korte tijd al van welvaartsziekte nummer één kunnen afhelpen." 6)

Ook hebben wetenschappers aan de Universiteit van Milaan en het Academisch ziekenhuis van Maggiore aangetoond, dat plantaardige eiwitten goed zijn om het cholesterolgehalte laag te houden. In een verslag in het Engelse medische tijdschrift The Lancet concludeert D.C.R. Sirtori, dat "mensen die een dusdanig hoog cholesterolgehalte hebben dat het hartkwalen zou kunnen veroorzaken, beslist baat kunnen hebben bij een dieet waarvan de eiwitten uitsluitend afkomstig zijn uit groenten." 7)

Hoe zit het dan met kanker? Wetenschappelijk onderzoek van de laatste twintig jaar wijst duidelijk op een verband tussen het eten van vlees en kanker van de dikke darm, de endeldarm, de baarmoeder en de borst. Deze vormen van kanker komen veel minder voor bij mensen die nauwelijks of geen vlees eten, zoals de Japanners (die weer meer frequent andere vormen van kanker als slokdarmkanker krijgen door gerookte vis en alcohol) en Indiërs. Deze vormen van kanker komen echter veel voor onder bevolkingsgroepen die een grote hoeveelheid vlees eten. 8)

Een ander artikel in The Lancet deelt ons mee: "Mensen met een relatief groot aantal gevallen van darmkanker, leven over het algemeen op een dieet dat veel vet en dierlijke eiwitten bevat. Mensen die in gebieden wonen waar het aantal gevallen kleiner is, leven echter op een dieet dat grotendeels vegetarisch is, met weinig vet of dierlijke producten." 9)

Rollo Russel zegt in zijn Notes on the Causation of Cancer: "Ik heb ontdekt dat negentien van de vijfentwintig landen waar veel vlees gegeten wordt een hoog kankercijfer hadden en maar één een laag cijfer. Van de vijfendertig landen waar weinig of geen vlees gegeten werd, had er niet één een hoog cijfer."

Waarom lijken vleeseters veel vatbaarder te zijn voor dit soort ziekten? Een algemene reden die door biologen en voedingsdeskundigen gegeven wordt, is dat het darmkanaal van de mens gewoon niet geschikt is om vlees te verteren. Vleesetende dieren hebben een kort darmgestel (zo'n driemaal de lichaamslengte), zodat ze het ontbindende, gifproducerende vlees snel uit het lichaam kunnen werken. Aangezien plantaardig voedsel veel minder snel rot dan vlees, hebben planteneters een darmgestel van minstens zesmaal de lengte van hun lichaam. De mens heeft een lang darmgestel, zoals een herbivoor. Als hij vlees eet, kunnen de gifstoffen de nieren dus overbelasten, wat tot jicht, artritis, rheumatisme, kanker en vele andere ziekten kan leiden. 10)

Daarnaast zijn er nog de chemicaliën die aan het vlees worden toegevoegd. Zodra een dier geslacht is, begint het vlees te rotten en na enige dagen krijgt het een ziekelijke, grijsgroene kleur. De vleesindustrie verbergt dit door allerlei nitraten, nitrieten en andere conserveringsmiddelen aan het vlees toe te voegen, zodat het een "aantrekkelijke" rode kleur krijgt. Onderzoek heeft echter aangetoond dat veel van deze conserveringsmiddelen kankerverwekkend zijn. 11)

Wat de zaak verergert is de enorme hoeveelheid chemicaliën die aan het slachtvee gevoerd wordt. Gary en Steven Null wijzen ons in hun boek Poisons in Your Body op feiten waardoor men zich nog wel eens zou bedenken, voordat er weer biefstuk of speklap wordt gekocht. "De dieren worden in leven gehouden en vetgemest door een voortdurende toediening van verschillende kalmeringsmiddelen, antibiotica, hormonen en nog zo'n 2700 andere medicijnen. Deze behandeling begint al voor de geboorte en gaat door tot lang na de dood van het dier. Hoewel deze medicijnen nog steeds in het vlees aanwezig zijn als u het eet, verlangt de wet niet dat ze op de verpakking worden vermeld."

Het is vanwege dit soort bevindingen dat de American National Academy of Sciences in 1983 heeft vastgesteld, dat mensen de meeste vormen van kanker zouden kunnen voorkomen door minder vlees te eten en meer groenten en granen. 12) Is het menselijk lichaam er dan niet op gebouwd om vlees te eten? Hebben we dan geen dierlijke eiwitten nodig? Het antwoord op beide vragen is "nee". Hoewel antropologen en historici zeggen dat de mens historisch gezien een omnivoor (alleseter, zowel plantaardig als dierlijk voedsel) is, laat onze anatomische uitrusting - gebit en spijsverteringssysteem een voorkeur zien voor een vleesloos dieet. De American Dietetic Association heeft vastgesteld dat "het grootste deel van de mensheid voor het grootste deel van de geschiedenis op een vegetarisch of overwegend vegetarisch dieet heeft geleefd." Sinds die tijd heeft het lichaam van de mens zich niet aangepast aan het eten van vlees. De Zweedse wetenschapper, Karl von Linne, verklaarde: "Als we de lichaamsbouw van de mens, zowel inwendig als uitwendig, met die van een dier vergelijken, dan blijkt dat zijn natuurlijke voedsel dient te bestaan uit groenten en vruchten." Het nu volgende schema vergelijkt de anatomie van de mens met die van herbivore en carnivore dieren en laat duidelijk zien dat dit inderdaad het geval is.

Grassen zijn de enige, grootste bron van rijkdom op aarde.


Wat het probleem van de eiwitten betreft kan het volgende worden gezegd: De dagelijkse hoeveelheid eiwitten die 20 jaar geleden officieel aanbevolen werd is gedaald van 150 gram naar 45 gram, de hoeveelheid die op dit moment geldt. Waarom? Omdat betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek over de gehele wereId aangetoond heeft dat we helemaal niet zo veel eiwitten nodig hebben en dat de feitelijke behoefte niet meer bedraagt dan 30 tot 45 gram per dag. Het eten van meer eiwitten dan we dagelijks nodig hebben is niet alleen een verspilling, maar kan in feite heel schadelijk zijn voor het lichaam en wordt zelfs gezien als de oorzaak van ziekten als kanker en hartkwalen. Om 45 gram eiwit per dag uit uw dieet te halen hebt u beslist geen vlees nodig; die kunt u uit een 100% vegetarisch dieet halen, dat bestaat uit allerlei soorten granen, groenten, bonen, noten en fruit. Melkprodukten, granen, bonen en noten zijn stuk voor stuk geconcentreerde eiwitbronnen. Kaas, pinda's en linzen bevatten meer eiwitten per 100 gram dan hamburgers, varkensvlees of biefstuk (zie vitaminentabel). 13)

Toch dachten voedingsdeskundigen tot voor kort dat alleen vlees, vis, eieren en melkprodukten volwaardige eiwitten bezaten (d.w.z. die de acht aminozuren bevatten die niet in het lichaam geproduceerd worden), en dat alle plantaardige eiwitten niet in staat waren volwaardige eiwitten te verschaffen (omdat er een of meerdere van deze aminozuren aan ontbreken). Onderzoek aan het Max Planck Instituut in Duitsland en het Karolinska Instituut in Zweden heeft echter uitgewezen dat de meeste soorten groenten, fruit, zaden, noten en granen gecombineerd in een dieet uitstekende bronnen voor de lichaamseigen aanmaak van volwaardige eiwitten zijn. In feite zijn deze "onvolwaardige" eiwitten gemakkelijker op te nemen dan de volwaardige eiwitten die in vlees zitten. Het is bijna onmogelijk om een gebrek aan eiwitten te krijgen als voldoende gevarieerd natuurlijk, ongeraffineerd voedsel wordt genoten. Het plantenrijk is de ware bron van alle eiwitten. Vegetariërs eten het alleen "rechtstreeks". 14)

Een teveel aan volwaardige eiwitten in het dieet vermindert zelfs de hoeveelheid energie in het lichaam. Aan de universiteit van Yale heeft men een reeks vergelijkende proeven gedaan met betrekking tot dieet en uithoudingsvermogen. Vegetariërs bleken het twee keer zo goed te doen als vleeseters. Toen de hoeveelheid eiwitten van de niet-vegetarische groep met 20% naar beneden werd gebracht, ging hun prestatievermogen met 33% omhoog. 15)

Bovendien heeft ook een groot aantal andere onderzoeken uitgewezen dat een goed uitgebalanceerd vegetarisch dieet meer energie geeft dan vlees. Een onderzoek aan de universiteit van Brussel heeft aangetoond dat vegetariërs lichamelijke oefeningen twee tot drie keer vaker konden uitvoeren dan vleeseters zonder erg moe te worden, en dat de vegetariërs vijf keer zo snel van hun moeheid herstelden.

'Al het vlees is gras' - zelfs steenkool en petroleum is plantenleven uit het verleden.

6 Biochemie van het filognostisch dieet

Dat we honger krijgen van een vegetarisch dieet, en er zelfs emotionele instabiliteit mee kunnen ervaren, wordt veroorzaakt door een slechte samenstelling. Men moet, als men filognostisch is, d.w.z. van de kennis houdt, bij het dieet steeds, meer dan bij een vleesmaaltijd, denken aan voldoende variatie en dosering zodat men niets tekort komt of teveel krijgt. D.w.z.:

1) Men moet denken aan de complementariteit van de onvolwaardige plantaardige eiwitten, zodat, gedurende een etmaal (niet persé voor iedere maaltijd), steeds granen en bonen in combinatie moeten worden gegeten, zodat het lichaam voor zijn eigen synthese van lichaamseigen hoogwaardig eiwit uit die onvolwaardige eiwitten voldoende bouwstoffen kan betrekken.

2) Daarnaast moet men goed denken aan de vitaminen, met name B12, aanwezig in melkproducten en zeewier. Het is door een tekort aan deze vitamine, die verantwoordelijk is voor een goed functionerend zenuwstelsel, dat men honger kan krijgen (men kan maximaal een maand zonder).

3) Verder moet men denken aan zijn essentiële (d.w.z levensnoodzakelijke, niet zelf aan te maken) vetzuren, omega drie en zes ("vitamine F"), nodig o.a. voor de opbouw van het kraakbeen. Visolie is niet geschikt voor de vegetariër die geen vis eet. De vegetariër moet dan iedere dag lijnzaadolie (een à twee eetlepes door het toetje heen) en/of een stevige boterham met (vegetarische) kaas per dag eten.

4) Punt vier is het ijzer. Aanwezig in witlof, vijgen, spinazie en broccoli. Zonder afdoende ijzer krijgt men bloedarmoede.

5) Het element Selenium tegen ouderdomsverschijnselen en als anti-oxidant: eet minimaal vier boterhammen per dag en af en toe wat paranoten die er vol mee zitten. Denk ook aan caroteen, in wortels aanwezig, wat goed is voor de ogen.

6) Vitamine D, aanwezig door zonlicht, echte boter en margarine. Met de kunstmatige vitamine D in margarine moet men echter oppassen omdat het lichaam daar anders op reageert dan op natuurlijke vitaminen. Men kan in geval van een overmaat last krijgen van kalkafzettingen door het hele lichaam en bovendien is uit onderzoek ook gebleken dat er een verband bestaat met het afweersysteem, zodat de kunstmatige vitamine D mogelijk bijdraagt tot ziekten die samenhangen met chronische ontstekingen zoals MS en artrose. In het algemeen moet men met kunstmatige vitaminen (vitaminepillen) oppassen omdat een teveel van sommige vitaminen een giftige werking kan hebben.

7) Een half bord groente per dag en drie stuks fruit, iedereen weet het, de helft vergeet het. Het is waar. Vitamine C en andere elementen houden lichaam en geest gezond. Een tekort geeft o.a. depressies en kan ziekten tot gevolg hebben. Op zee kreeg men vroeger b.v. scheurbuik door een tekort aan vitamine C.

8) Eet weinig of geen geraffineerde suiker. Suiker is slecht voor de tanden en het hele organisme en leidt tot vetzucht, hartkwalen, vaatziekten, en diabetes. Regelmatig een dag vasten, enkel sap en melk drinkend, eens in de veertien dagen, is bevorderlijk voor de gezondheid en verlengt de levensduur. Een natuurlijke regelmaat naar zon en maan geeft de best garantie om in de cultuur geconditioneerde slechte gewoonten te doorbreken. Het is goed voor het lichaam om af en toe biochemisch een vakantiedag te krijgen en de eigen vetvoorraden aan te spreken, het voorkomt overgewicht en geneest van vetzucht. Dit is in de genen voorgeprogrammeerd en dient slechts ingeschakeld te worden. Evolutionair is het normaal om af en toe een dag minder of helemaal niet te eten. Doet men dit regelmatig, dan stelt het lichaam zich in zijn biochemie daarop in en heeft men er minder of geen moeite meer mee en kan men het zelfs als een bevrijding ervaren.

9) Eet zoveel mogelijk natuurlijk, biodynamisch voedsel, de natuur is de beste apotheek. Een groot deel van alle ziekten komt voort uit slechte voedingsgewoonten. Chemische toevoegingen, kunstgrepen en gifstoffen belasten via het voedsel de gezondheid en kunnen uiteindelijk schade toebrengen en kanker veroorzaken.

10) Ouderen bewegen niet veel en maken van nature minder glucosamine aan, een stof nodig om het kraakbeen op te bouwen. Daardoor krijgen ze problemen met de gewrichten zoals arthrose. Glucosamine is een aminosuiker die tevens werkt als een hongerbestrijder. Ookal is het een stof die uit schaaldieren wordt gewonnen, is het toch ook voor vegetariërs aangeraden om bij weinig bewegen en ouderdom, om niet te zwaar te worden en geen arthrose te krijgen, glucosamine als voedingssupplement te gebruiken. Om van overgewicht en emotionele instabiliteit af te komen is ook de reeds besproken lijnzaadolie behulpzaam.

7 Economie

Vlees voedt weinigen ten koste van velen. Voor de productie van vlees wordt graan dat mensen hadden kunnen eten, aan slachtvee gevoerd. Volgens informatie van het Departement van Landbouw in de Verenigde Staten gaat meer dan 90% van al het geproduceerde graan als voer naar slachtvee - met name koeien, varkens, lammeren en kippen - dat uiteindelijk op tafel terechtkomt. 16) In Engeland is dat 85%. Maar is dat niet een ongelofelijke verspilling van graan? Cijfers van datzelfde Departement van Landbouw tonen aan dat we voor bijvoorbeeld zestien kilo graan dat aan koeien gevoerd wordt maar één kilo terugkrijgen in de vorm van vlees. 17) In Diet for a Small Planet vraagt F. More Lappé ons om ons even voor te stellen dat we achter een bord zitten met een half pond biefstuk erop. "Stelt u zich dan een kamer voor met 45 tot 50 mensen, ieder met een lege kom voor zich. De hoeveelheid graan die nodig is geweest om uw biefstuk te produceren had al deze kommen kunnen vullen 18)." Bovendien verspillen rijke landen niet alleen hun eigen granen om slachtvee te voeden; ze verspillen er ook eiwitrijk plantaardig voedsel uit arme landen voor. Een schatting is gemaakt dat een derde van de Afrikaanse pinda-oogst in de magen van koeien en kippen in West-Europa belandt 19).

Nederland speelt hierin ook een rol; voor de veevoedergrondstoffen die Nederland importeert wordt elders een miljoen hectare grond gebruikt. In onderontwikkelde landen consumeert iemand gemiddeld 200 kilo graan per jaar, waarvan hij het meeste ook als graan opeet. Daarentegen verteert de gemiddelde Europeaan of Amerikaan, zo'n 1000 kilo per jaar door er eerst bijna 90% van aan dieren te voeren om er vlees voor terug te krijgen. Daarmee verbruikt hij wel vijf keer zoveel van onze voedselbronnen als de gemiddelde Colombiaan, Indiër of Nigeriaan 20). Dit soort feiten hebben ertoe geleid dat voedingsdeskundigen het voedselprobleem in de wereld als kunstmatig beschouwen. Zelfs op dit moment produceren we al meer dan genoeg om iedereen op onze planeet te voeden, maar het probleem is dat we het zeer slecht verdelen of delen. Een voedingsdeskundige van Harvard, schat dat het terugbrengen van de vleesproductie met maar 10%, voldoende graan zou opleveren om 60 miljoen mensen te voeden 21).

Een andere prijs die we moeten betalen voor het eten van vlees is de achteruitgang van ons milieu. Het zwaar vervuilde afvalwater van slachthuizen en fokkerijen vormt een zeer belangrijke oorzaak van riviervervuiling. We komen er nu snel achter dat de watervoorraden van onze planeet niet alleen vervuild worden, maar ook uitgeput raken. De vleesindustrie is enorm verkwistend. De productie van slachtvee veroorzaakt tien keer zo veel vervuiling als woongebieden en drie keer zo veel als industrie. In hun boek Population, Resources and Environment 23) laten Paul en Anne Ehrlich ons zien dat er maar zestig liter water nodig is om een kilo graan te produceren, terwijl er voor de productie van een kilo vlees maar liefst 2400 tot 6000 liter water nodig is 22).

In 1984 kwam er in Nederland een nieuw en nauwelijks te overzien milieuprobleem aan het licht toen het CBS de cijfers publiceerde van het mestoverschot dat de bio-industrie met zich meebrengt. Gezamenlijk leveren de veehouderijen jaarlijks maar liefst 86 miljoen ton mest op. Als gevolg daarvan ontstaan er overal waar de bio-industrie sterk geconcentreerd is enorme mestoverschotten. Hoewel het verboden is, wordt een belangrijk deel van die mest op het oppervlaktewater geloosd. Daarnaast komen er door overbemesting van akker en grasland allerlei schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terecht, zoals fosfaten, nitraten en zware metalen. In Nederland wordt er jaarlijks zo'n 900.000 kilo koper in de vorm van het giftige kopersulfaat aan het voedsel van varkens toegevoegd om de groei van deze dieren te bevorderen. Een groot deel daarvan komt via de mest in de grond en het water terecht. Niet zo lang geleden is gebleken dat de bio-industrie ook een schrikbarende bijdrage levert aan het veelomvattende probleem van zure regen. Zo heeft men geconstateerd dat de ammoniak die vrijkomt uit mest voor een groot gedeelte in de lucht vervluchtigt en oplost in regendruppels. Eenmaal op de bodem neergeslagen wordt de ammoniak omgezet in salpeterzuur, waardoor de bodem en het grondwater sterk vervuilen. Een recente berekening liet zien dat ongeveer 80% van de totale ammoniakuitstoot in Nederland afkomstig is van de bio-industrie. Van de totale verzuring in Nederland, neemt de ammoniakuitstoot 35% voor haar rekening. Bossterfte in Brabant en Limburg is hiervan een van de zichtbare gevolgen.

Laten we nu even van de wereldsituatie terugkeren naar onze eigen huishoudportemonnee. Uit een recente (2006) steekproef bij een supermarkt bleek dat kogelbiefstuk zo'n 17,50 euro per kilo kostte, terwijl de ingrediënten voor een voedzame vegetarische maaltijd minder dan 5 gulden per kilo kosten. Een bakje met 200 gram cottage cheese dat euro 1.19 kost, voorziet in 60% van de hoeveelheid eiwitten die u dagelijks nodig hebt. Een pond tofu kost 0,85 eurocent. Tofu is een uitstekende bron van proteïnen van hoge kwaliteit en bevat enkele B-vitaminen. Tofu en tahoe zijn twee benamingen voor hetzelfde product: een eiwitrijk alternatief voor vlees dat gemaakt wordt van sojabonen. Tofu is de Chinese naam, tahoe de Indonesische. Diëten die rijk zijn aan dierlijke eiwitten veroorzaken meer calciumverlies via de urine. Het vervangen van dierlijke eiwitten door soja-eiwitten (in combinatie met granen), kan helpen om calciumverlies van de beenderen te verhinderen. Als je vegetariër wordt, zou dat vele euro's per jaar schelen; dat betekent dan tienduizenden euro's over een heel leven. Het spaargeld van de Nederlandse consument zou oplopen tot miljarden euro's per jaar. Datzelfde gaat op voor consumenten over de gehele wereld. Als we dit allemaal in ogenschouw nemen, is het moeilijk in te zien hoe iemand het zich überhaupt kan veroorloven geen vegetariër te zijn.

8 Ethiek

Veel mensen beschouwen de ethische redenen om vegetariër te worden als de belangrijkste. Ethisch vegetarisch zijn begint met het besef dat andere wezens gevoel hebben en dat die gevoelens vergelijkbaar zijn met de onze. Dit inzicht stimuleert ons om ons persoonlijk bewustzijn zodanig te verruimen dat het ook het lijden van anderen gaat omvatten. In een verhandeling met de titel The Ethics of Vegetarianism uit het tijdschrift van de Noord-Amerikaanse Vereniging voor Vegetariërs wordt een beschrijving gegeven van de wreedheden tegenover dieren:

"Vandaag de dag voelen veel mensen zich gerustgesteld bij de gedachte dat dieren tegenwoordig op een 'humane' manier geslacht worden. Op deze manier trachten ze blijkbaar alle mogelijke humanitaire bezwaren tegen het eten van vlees van de tafel te vegen. Jammer genoeg is niets echter minder terecht." Het leven van slachtdieren is van begin tot einde onnatuurlijk en ellendig. Ze worden opgefokt met allerlei middelen om de groei te stimuleren, op wrede wijze en zonder verdoving gecastreerd en/of volgespoten met allerlei hormonen, en krijgen abnormale voeding die bedoeld is om ze vet te mesten of hun vlees blank te houden. Natuurlijk worden alle "overbodige lichaamsdelen", zoals staarten, hoektanden en snavelpunten, afgeknipt of afgebrand. Bij al deze handelingen wordt er niet het minste mededogen getoond. In de bio-industrie veranderen dieren in "eenheden voor vleesproductie". Het enige wat geldt is efficiëntie en winst. Of de dieren daardoor hun hele (korte) leven op elkaar gepakt in kooitjes met draadgaasbodem moeten doorbrengen (slachtkippen), of nauwelijks ruimte hebben om zelfs maar te gaan liggen (kistkalveren), of met kettingen aan een betonvloer geketend - na kunstmatig bevrucht te zijn en volgespoten met hormonen - in biggenmachines moeten veranderen, doet daarbij niet ter zake. Als men al deze wreedheden die het dier moet ondergaan "humaan" noemt, dan heeft dat woord wel een heel merkwaardige inhoud. Hoe dieren werkelijk geslacht worden is niet plezierig om te horen.

In slachthuizen spelen zich helse taferelen af. Krijsende dieren worden met elektrische schokken verdoofd, of met een penapparaat behandeld. Sommigen worden eerst aan een achterpoot omhoog gehesen en op transportbanden door de 'fabrieken des doods' gevoerd. Hoewel ze dan nog steeds in leven zijn, wordt hun keel doorgesneden en terwijl ze langzaam doodbloeden wordt het vlees van ze afgesneden. Ongetwijfeld zouden vele mensen vegetariër worden als ze een bezoek aan de bio-fabrieken en het slachthuis zouden brengen, of als ze zelf de dieren die ze aten moesten slachten.

Ook eeuwen geleden waren er al mensen die hun ogen niet sloten voor de ellende die met het afslachten van dieren gepaard gaat. Pythagoras, bekend vanwege zijn bijdrage aan de geometrie en wiskunde zei: "Beste medemensen, bezoedel uw lichaam toch niet met zondig voedsel. We hebben graan, appels die de takken onder hun gewicht doen buigen en druiven die opzwellen aan de wijnranken. Er zijn zoet smakende kruiden, en groenten die boven een vuur gekookt en zacht gemaakt kunnen worden. Ook melk en de naar tijm geurende honing wordt jullie niet onthouden. De aarde verschaft ons een overdaad aan onschuldig voedsel en schenkt jullie feestmaaltijden waar geen bloedvergieten en slachtingen aan te pas komen. Alleen beesten bevredigen hun honger met vlees, en nog niet eens alle beesten, want paarden, koeien en schapen leven van gras." In zijn verhandeling Over het Eten van Vlees schreef de Romeinse auteur Plutarchos: "Is het werkelijk nodig dat we ons afvragen wat voor redenen Pythagoras had om zich van vlees te onthouden? Ik vraag me eerder af welk ongelukkig toeval en welke geestesgesteldheid de eerste mens ertoe gebracht heeft het vlees van een dood schepsel naar zijn lippen te brengen en zijn mond te zetten aan geronnen bloed. En hoe het kwam dat hij zijn dis spreidde met muffe, dode lichamen en hij de naam voedsel gaf aan lichaamsdelen die kort daarvoor nog loeiden, brulden, bewogen en leefden? Het zijn zeker geen leeuwen of wolven die we uit zelfverdediging eten. Integendeel, we negeren deze dieren en slachten onschuldige, tamme wezens die geen tanden en angels hebben om ons kwaad mee te doen. Omwille van dat kleine beetje vlees beroven we ze van zon, van licht en van hun levensduur, waar ze door hun geboorte en bestaan recht op hebben." Vervolgens daagde Plutarchos de vleeseters uit met de volgende woorden: "Als jullie er zo van overtuigd zijn dat jullie door de natuur voorbestemd zijn om vlees te eten, doodt dan eerst zelf wat jullie willen eten. Doe het echter uitsluitend met eigen middelen en zonder de hulp van een slagersmes, knuppel of bijl." Ook de dichter Shelley was een overtuigd vegetariër. In zijn boek A Vindication of National Diet schreef hij: "Laat ieder die een voorstander is van dierlijk voedsel zichzelf dwingen een afdoend experiment uit te voeren om te kijken of hij daar inderdaad van nature voor bestemd is; laat hem, zoals Plutarchos aanbeveelt, een levend lam met zijn tanden aan stukken scheuren en zijn dorst lessen door zijn hoofd in de organen van het dier te drukken en het dampende bloed te drinken ... dan, en slechts dan alleen, is hij consequent." Volgens Leo Tolstoy is het door het doden van dieren voor voedsel dat "de mens in zichzelf, zonder noodzaak, de hoogste geestelijke capaciteit onderdrukt, namelijk die van mededogen en genegenheid voor levende wezens als hijzelf. En door zijn eigen gevoelens geweld aan te doen, wordt hij wreed." Ook waarschuwde hij ons: "Hoe kunnen we een ideale situatie verwachten op aarde, zolang onze lichamen de wandelende graven van vermoorde dieren zijn?"

Wanneer we het respect voor het leven van dieren verliezen, zullen we ook het respect voor het leven van mensen verliezen. Pythagoras zei 2500 jaar geleden: "Zij die dieren vermoorden om hun vlees te eten, hebben eveneens de neiging hun eigen ras te vermoorden." We zijn bang voor de geweren, bommen en raketten van de vijand, maar kunnen we onze ogen dan wel sluiten voor het leed en de angst die we zelf veroorzaken door het slachten van meer dan 1.6 miljard tamme zoogdieren en 11.9 miljard stuks pluimvee voor menselijke consumptie 24)? De hoeveelheid vis die jaarlijks gedood wordt loopt in de triljoenen, om dan nog maar te zwijgen van de tientallen miljoenen dieren die jaarlijks hun einde vinden in de geautomatiseerde martelkamers van de medische en cosmetische research-laboratoria, of die afgeslacht of doodgeknuppeld worden voor hun vacht of huid, of waar gewoon voor de sport op gejaagd wordt. Kunnen we dan het feit ontkennen dat deze gewelddadigheden ook ons meer gewelddadig maken en onze gevoelens van mededogen volledig afstompen? Leonardo da Vinci schreef: "De mens is werkelijk de koning der beesten, want zijn wreedheid overtreft de hunne. Wij leven door de dood van anderen. We zijn levende begraafplaatsen!" Hij voegde eraan toe: "Er komt een tijd waarin de mensen de moord op dieren zullen veroordelen zoals nu de moord op mensen veroordeeld wordt." Mahatma Gandhi was ervan overtuigd dat ethische principes een sterkere basis waren om een levenslang vegetarisch dieet te volgen dan gezondheidsredenen. "Ik denk werkelijk" zei hij, "dat het voor onze geestelijke ontwikkeling noodzakelijk is dat we ermee ophouden onze medeschepselen te doden omwille van onze lichamelijke behoeften." Hij zei tevens: "De grootsheid en morele vooruitgang van een natie kunnen we beoordelen door te kijken naar de manier waarop de dieren er behandeld worden."

9 Vegetarisch zijn en de Wereldreligies

9.1 Christendom

Vegetarisch zijn is terug te vinden in de oorspronkelijke leer van alle wereldreligies. Door de tijd heen zijn vele van de geboden hierover echter door dubieuze persoonlijkheden verkeerd geïnterpreteerd, opzettelijk veranderd of gewoon verworpen. De oude leerstellingen of delen ervan werden aangepast, herschreven en soms zelfs gewoon verduisterd. Het Nieuwe Testament in de Bijbel is hier een goed voorbeeld van.

In Food for the Spirit (1987) van Steven Rosen (Satyaraja Dasa) vinden we daar het volgende over: "Vele geleerden hebben bevestigd dat priesters en politici de oorspronkelijke christelijke geschriften tijdens het Concilie van Nicea (325 na Christus) door middel van omissie en interpolatie volledig gewijzigd hebben om ze op die manier aanvaardbaar te maken voor Keizer Constantijn, die toentertijd zwaar tegen de geschriften gekant was 25). Het was hun doel Constantijn tot het Christendom te bekeren en deze religie zo de algemene geloofsovertuiging van het Romeinse Keizerrijk te maken." "De vroege christenvaders volgden een vleesloos dieet. De geschriften van de vroege Kerk vermelden dat vlees eten officieel niet was toegestaan tot aan de vierde eeuw, toen Keizer Constantijn besloot dat de christelijkheid in het vervolg vlees zou eten en werd het een officiële verklaring van het Heilige Romeinse Rijk. Vegetarische christenen moesten in het geheim hun vegetarische geloof belijden of anders riskeerden ze de dood als atheist (i.v.m. ketterij). Er wordt gezegd dat Constantijn opdracht zou hebben gegeven de christelijke vegetariërs gesmolten lood door hun kelen te hebben laten gieten als ze werden betrapt. En Aartsdeken Wilderforce schreef: "Sommigen zijn zich er niet van bewust dat de manuscripten van het Nieuwe Testament na het Concilie van Nicea aanzienlijk veranderd zijn. In zijn Introduction to the Textual Criticism of the Greek Testament vertelt professor Nestle ons dat de kerkelijke authoriteiten bepaalde geleerden, die 'correctores' genoemd werden, benoemden en ze feitelijk opdroegen de teksten van het geschrift te corrigeren ten gunste van wat als orthodox beschouwd werd 26)." In het voorwoord op zijn vertaling van The Gospel of the Holy Twelve geeft Dominee G.J.R. Ousley hier het volgende commentaar op: "Deze 'correctores' hadden als taak zo nauwkeurig mogelijk bepaalde leerstellingen van onze Heer uit de Evangeliën te verwijderen die ze niet van plan waren te volgen - namelijk die tegen het eten van vlees en drinken van sterke drank... 27)".

Steven Rosen: "Het Nieuwe Testament komt keer op keer naar voren met voorbeelden waarin Jezus om vlees vraagt die vleeseters graag als een bevestiging zien van hun eigen dietische voorkeur. Een nauwkeurige studie van het oorspronkelijke Grieks toont echter aan dat Jezus eigenlijk helemaal niet om vlees vroeg. Hoewel de vertalingen van de Evangeliën negentien keer 'vlees' vermelden 28), zou 'voedsel' een meer accurate vertaling zijn." Het Griekse woord voor vlees is kreas, en dit wordt nergens in verband met Jezus Christus gebruikt. In het Nieuwe Testament staat nergens een directe aanwijzing dat Jezus vlees gegeten heeft. Dit komt tevens overeen met de beroemde voorspelling van Jesaja over de verschijning van Jezus (Jesaja 7.14-15): "Daarom geeft de Heer Zelf u een teken: Zie, de maagd zal vrucht dragen en een zoon baren en zij zal hem noemen: Immanuel. Boter en honing zal hij eten, zodat hij weet het kwade te versmaden en het goede te verkiezen." Het was uiteindelijk Jezus zelf die in het Evangelie van Vrede verklaarde:
"En het vlees van geslachte dieren in zijn lichaam zal zijn graf worden. Want ik zal u naar waarheid verkondigen: wie doodt, doodt zichzelf, en wie het vlees van geslachte dieren eet, eet het lichaam van de dood." Ook zei Jezus: "Als jullie niet vasten met betrekking tot de wereld, zullen jullie het koninkrijk niet vinden: Als jullie de sabbat niet vieren als sabbat, zullen jullie de Vader niet zien." Of Jezus tijdens het laatste avondmaal van het paaslam heeft gegeten vormt in dit verband voor velen een groot probleem. In zijn boek Why Kill for Food? legt de Engelse geschiedkundige Geoffrey Rudd echter uit dat de Pascha, het Joodse Paasfeest, op de dag van de sabbath plaatsvond, na de kruisiging van Jezus. Dit wordt volledig ondersteund door het onderzoek van Dominee V.A. Holmes-Gore
29). Ook in het Oude Testament wordt de vegetarische levenswijze als ideaal gezien. In Genesis (1.29) zegt God Zelf: "Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de hele aarde met alle bomen die zaadvruchten dragen, die zullen u tot voedsel dienen." Een uitspraak die duidelijk wijst op een vegetarisch dieet. Het Oude Testament (Exodus 20.13) gebiedt eveneens: "Gij zult niet doden." Deze welbekende uitspraak wordt van oudsher verkeerd geïnterpreteerd, als zou het uitsluitend betrekking hebben op moord. De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst luidt echter lo tirtzach. In The Complete Hebrew English Dictionary van Reuben Alcalay wordt vermeldt dat met het woord tirtzach, vooral in het klassiek Hebreeuws, "elke vorm van doden" bedoeld wordt en niet noodzakelijkerwijs alleen maar het doden van een mens. Jammer genoeg is dit soort informatie (nog) niet algemeen bekend.

Er zijn natuurlijk ook passages in de Bijbel te vinden waarin God de mensen toestemming gaf vlees te eten, zoals bijvoorbeeld in het geval van Noach en tijdens de Exodus. Maar deze gevallen waren bijna altijd uitzonderingen en moeten niet uit hun context gehaald worden om het eten van vlees vanuit een religieus standpunt te rechtvaardigen. Na de zondvloed bevond Noach zich in een crisissituatie. Omdat vrijwel alle vegetatie vernietigd was gaf God Noach een consessie, niet een gebod, om vlees te eten (Genesis 9.3). In Food for the Spirit zegt Steven Rosen: "Men dient in dit geval wel te onthouden dat het ideale dieet, waarvan God zei dat het 'zeer goed' was, eerder gegeven was [Genesis 1.29-31]. Die uitdrukking 'zeer goed' werd nooit gebruikt in verband met enig vleesbevattend dieet. Het is zelfs zo dat God ons er in het volgende vers [Genesis 9.4] opnieuw aan herinnert dat we ideaal gezien geen vlees zouden moeten eten, en het daaropvolgende vers stelt duidelijk dat degenen die dieren doden op hun beurt zelf gedood zullen worden door diezelfde dieren (zie Quotes uit de Krishna Bijbel). Sommige geleerden hebben ontdekt dat het exacte Griekse woord dat gebruikt werd toen Noach toegestaan werd elk bewegend wezen te eten herpeton is 30), wat letterlijk "reptiel" betekent."

Tijdens de uitvaart uit Egypte schonk de Heer het volk van Israël manna, een wondervoedsel dat elke smaak kon aannemen die men maar wenste. Het volk van Israël wilde echter liever vlees hebben. God gaf ze dit vlees in de vorm van kwartels en zei ze het een hele maand te eten "tot het jullie neusgaten uitkomt en jullie er misselijk van worden (Numeri 11.20)." Maar: "Nog voordat ze hun tanden in het vlees konden zetten, nog voordat het gekauwd was, trof de woede van de Heer ze en sloeg Hij ze met de pest (Numeri 11.33)." Zo zijn er vele verwijzingen te vinden in het Oude Testament die het eten van vlees veroordelen en duidelijk de voorkeur tonen voor een vegetarisch dieet 31).

En Jezus zei tegen Thomas: Wee jullie die leven in dwaling en niet opzien naar het licht van de zon, dat oordeelt over het Al, en neerblikt op het Al, dat zich zal keren tegen al jullie daden, en haar vijanden in slavernij zal voeren. En jullie nemen ook de maan niet waar, zoals ze bij nacht en dag op jullie afgeslachte lichamen neerschijnt, Nag Hammadi, Het Boek van Thomas de Kempvechter 2.7: 144 Nag Hammadigeschriften.

Appollonius van Tyana, een groot Meester, die leefde in Griekenland kort voor Jezus' tijd, werd gevraagd hoe hij in staat was wonderen te doen. Zijn eenvoudige antwoord was: "Ik heb nooit het vlees van dieren gegeten". Natuurlijk bedoelde hij niet dat het afzien van het eten van vlees alleen hem in staat stelde wonderen te verrichten--anders zouden alle planteneters en mensen van nature wonderen kunnen verrichten. Hij bedoelde dat de goede conditie waarin zijn lichaam en geest verkeerden resulterende uit het feit dat hij een strikte vegetariër was en dat dat hem in staat stelde zich met succes bezig te houden met de innerlijke disciplines die nodig zijn voor spirituele verlichting; disciplines die hij had geleerd van de yogi's in India.

What he meant was that the condition of his mind and body, resulting from being a strict vegetarian, had enabled him to successfully engage in the inner disciplines required for spiritual enlightenment&endash;disciplines he had learned from the yogis of India.

9.2 Islam

In Thus Spoke Mohammed, de vertaling van de Hadith door Dr. M. Hafiz Syed, vragen de discipelen van Mohammed hem: "Worden we beloond als we zelfs viervoeters goed behandelen en ze water te drinken geven?" Mohammed antwoordde: "Er zijn beloningen voor het goed behandelen van elk dier." Met name de Sufi-traditie van de Islam laat duidelijk de voorkeur zien voor een vegetarisch dieet. De beroemde heilige Mir Dad heeft gezegd dat: "Iedereen die vlees van een ander levend wezen eet, daarvoor zal moeten betalen met zijn eigen vlees." In zijn boek Islamic Concern for Animals gaat AI-Hafiz B.A. Masri in op de wreedheden tegen dieren in naam van religie. Met citaten uit de Koran en het onderricht van de profeet Mohammed maakt hij duidelijk dat alle vormen van mishandeling van dieren zonden zijn. Volgens zijn onderzoekingen is het in de Islam zelfs verboden bomen om te hakken.

9.3 Boeddhisme

Boeddha stelde het principe van ahimsa, geweldloosheid (mededogen), en het vegetarisch zijn in als de twee fundamentele stappen op weg naar zelfverwerkelijking. In de Dhammapada zegt hij: "Laat de discipel zich onthouden van het eten van vlees, om gruwelen tegenover levende wezens te vermijden ... het voedsel voor de wijzen is dat wat gegeten wordt door de sâdhu's [heiligen]; en dat is geen vlees. In de toekomst zullen er dwaze mensen zijn die beweren dat ik het eten van vlees toestond en er zelf ook aan deelnam, 'maar ... ik heb niemand toegestaan vlees te eten, ik sta niemand toe vlees te eten en zal niemand toestaan vlees te eten, in welke vorm dan ook, op welke manier dan ook en waar dan ook; het is iedereen onvoorwaardelijk verboden. " Dat Boeddha gestorven zou zijn aan het eten van bedorven varkensvlees is dus een groot misverstand. Het Pali-woord dat in dit verband vaak vertaald wordt als "varkensvlees", is sûkara-madava. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat het Pali-woord voor "varkensvlees" sûkara-mûmsa is, en dat met sûkara-madava, wat "de vreugde van een varken" betekent, verwezen wordt naar de truffel. Vandaag de dag geven vele boeddhistische geleerden toe dat de theorie dat Boeddha als zijn laatste voedsel varkensvlees gegeten zou hebben een slordige veronderstelling is zonder ook maar het geringste wetenschappelijk bewijs.

In de latere Pali geschriften (palmboomblad-geschriften, de heilige taal van Boeddhisten) werd ahimsa ook gepromoot, verklarende dat geweldloosheid gepaard moet gaan met kameraadschap (mettacitta), vrij zijn van woede (avera), en afkeer van kwaadwilligheid (abyapajja). Ahimsa vereist verder dat men geen woorden uitspreekt die enerzijds hardvochtig, kwetsend of beledigend zijn (na abhisajjana). Deze definitie omvat de subtiele alsook de openlijke vormen van geweldloosheid.

 9.4 De Vedische Geschriften

De vedische geschriften van India, die veel ouder zijn dan het Boeddhisme, leggen eveneens de nadruk op geweldloosheid (mededogen) als de ethische basis voor vegetarisch zijn 32). De Manusmriti (5.49) waarschuwt ons: "De oorsprong van vlees en de wreedheid van het vetmesten en slachten van belichaamde wezens in ogenschouw genomen, dient de mens zich volkomen van het eten van vlees te onthouden." En de bestuurlijke macht diende erop toe te zien dat dit nutteloze geweld zich niet zou verspreiden: "O koning, als iemand niet af te houden is van het eten van mensenvlees, het vlees van een paard of een ander dier, en anderen van hun melk berooft door koeien te slachten, dient u niet te aarzelen zo'n maniak te onthoofden." (Rig-veda 10.87.16) Alle levende wezens zijn een ziel, opgesloten in een lichaam. In de Bhagavad-gîtâ beschrijft Heer Krishna de ziel als de bron van het bewustzijn en als het werkzame beginsel dat het lichaam van ieder levend wezen in beweging brengt. Volgens de Veda's evolueert de ziel van een levensvorm die lager is dan die van de mens automatisch naar de daaropvolgende hogere levensvorm. Alleen in de menselijke levensvorm kan iemand zijn bewustzijn op God richten en op het moment van de dood terugkeren naar de geestelijke wereld.

In zijn betekenisverklaring bij het S'rîmad Bhâgavatam (SB 5.10: 2) 'Toen hij hiermee bezig was liep de tweemaal geboren zoon, voortdurend drie stappen voor zich uit kijkend [om niet op mieren te trappen], steeds uit de pas met de anderen en schudde daardoor de draagstoel heen en weer. Rahûgana, die dit in de gaten kreeg zei tot de mannen die hem droegen: 'O dragers, loop alsjeblieft in de pas! Waarom wordt deze draagstoel zo ongelijkmatig gedragen?' zegt S'rîla Prabhupâda: "Alle levende wezens moeten een bepaalde tijd in een bepaald materieel lichaam gevangen zitten. Ze moeten de tijdsduur die ze toebedeeld is in dat lichaam uitzitten voor ze naar een ander lichaam kunnen evolueren. Als een dier of ander levend wezen gedood wordt, wordt hij eenvoudigweg belet om de tijd die hij in een bepaald lichaam moet doorbrengen te voltooien. Daarom moeten we geen dieren doden om onze zintuigen te bevredigen, want daarmee begaan we een zonde." Kort samengevat: als een dier gedood wordt, wordt zijn evolutie door de verschillende levensvormen gestagneerd en degene die het gedood heeft zal ongetwijfeld de reactie voor zijn zondige gedrag krijgen.

Maar slaat dit dan alleen maar op degene die het dier slacht? Volgens de Mahâbhârata (Anu parva 115.47) (epos dat de geschiedenis verhaalt van Bharata varsha, het rijk van India dat tot vijfduizend jaar geleden de wereld beheerste. Het behandelt m.n. de strijd van de edelen der vedische cultuur ten tijde van Krishna waaruit de Gîtâ is genomen) is het antwoord daarop "nee": "Ook degene die het vlees koopt maakt zich schuldig aan himsa [geweld] door zijn rijkdom; degene die het vlees eet doet dat door te genieten van de smaak; degene die het dier doodt maakt zich schuldig aan himsa door het dier daadwerkelijk vast te binden en af te slachten. Dit zijn dus drie vormen van doden. Degene die vlees wegbrengt of het laat halen, degene die de ledematen van dieren afsnijdt en degene die vlees koopt, verkoopt, of kookt en eet - al deze personen dienen als vleeseters beschouwd te worden." In de Bhagavad-gîtâ (BG 5.18) legt Heer Krishna uit dat geestelijke volmaaktheid begint als men kan zien dat alle levende wezens gelijk zijn. "In een volledig geschoolde zachtgeaarde brahmaan, in een koe, in een olifant en zeker ook in een uitgestotene, zien zij die wijs zijn, [de ziel] met een gelijke blik." Verder onderwijst Hij ons hoe we de principes van geestelijk vegetarisch zijn kunnen toepassen als Hij zegt: "Wie Mij ook een blad, een bloem, een vrucht en water met toewijding aanbiedt, dat offer vanuit het hart door een ziel van goede gewoonten gebracht aanvaardt Ik." (BG 9.26)

10 Citaten

10.1 Quotes uit de Krishna Bijbel (S'rîmad Bhâgavatam of Bhâgavata Purâna)

SB 1.5: 15 - U hebt voor de zaak van de religie de mensen geïnstrueerd in verband met hun natuurlijke geneigdheden [om dieren te doden voor hun voedsel b.v.], hetgeen in feite afkeurenswaardig en nogal onredelijk is. De mensen gericht op een dergelijke leidraad zullen niet denken aan de verbodsbepalingen.

SB 1.17: 38-42 - Sûta zei: "Aldus verzocht, verleende hij toen Kali de toestemming te verblijven in plaatsen waar de vier zondige activiteiten van het gokken, drinken, de prostitutie en het slachten van dieren [dyûtam, pânam, striyah, sûnâ] plaatsvonden. (39) Daarnaast kende de meester, op zijn aandringen, hem de plaats toe waar het goud is, daar goud middels de hartstocht de vijfde zonde is door de valsheid, bedwelming, lust en vijandigheid die het met zich meebrengt. (40) Aldus werden op aanwijzing van de zoon van Uttarâ de vijf verblijfplaatsen aan Kali toegewezen waar inderdaad de goddeloosheid wordt aangemoedigd. (41) Derhalve dient een persoon die uit is op zijn welzijn nimmer zijn toevlucht te nemen tot welke van deze plaatsen ook, in het bijzonder niet zij die zich bevinden op het pad der bevrijding, de adel, de dienaren van de staat en de leraren. (42) Door het aanmoedigen van activiteiten ter verbetering van de drie verloren poten van versobering, reinheid en mededogen van de stier, werd [door koning Parîkchit] de aarde volmaakt in ere hersteld.

SB 4.22: 24 - Met geweldloosheid [als een vegetariër], volgend in de voetsporen van de leraren van het voorbeeld, door zich de Heer der Bevrijding te herinneren, door te getuigen van Zijn handelingen, door de nectar van het volgen van de principes zonder een materieel motief [yama] en door het naar voorschrift praktisch uitvoeren [niyama] zal men zo zijn, zonder overtredingen, een eenvoudig leven levend in het verdragen van de dualiteit.

SB 4.25: 7-8 - Nârada zei: 'Wacht eens even, o Heerser der Burgers, o Koning, mag ik u attenderen op het totaal van al de duizenden van dieren die u genadeloos hebt gedood in de offerplechtigheden? (8) Ze staan allen, indachtig het leed dat u hen hebt aangedaan, kokend van woede op u te wachten om u met ijzeren hoornen te doorboren nadat u bent gestorven. (9) Daartoe wil ik u het zeer oude verhaal vertellen van Purañjana ['hij die uit is op de stad die het lichaam is'; probeer enkel dit karakter te doorgronden terwijl ik erover spreek.

SB 4.26: 8 - Zich naar het woud begevend kan een koning, gedreven door hebzucht, zoals dat is geregeld, in overeenstemming met de aanwijzingen van de Veda's, zoveel dieren doden als maar nodig is voor de offerplechtigheden in de heilige plaatsen en niet meer dan dat.

SB 4.27: 11 - Hij, zo vol van verlangens, hield net als u offerplechtigheden uit respect voor de voorvaderen, de goden en de groten der samenleving; en ze waren allemaal even weerzinwekkend geïnspireerd als ze waren door het doden van arme dieren.

SB 6.1: 11-12 - De zoon van Vyâsa zei: 'Met het teniet doen van karma wordt inderdaad, door het ontbreken van de nodige kennis, niet haar einde gerealiseerd; wil men er waarlijk mee hebben afgedaan dan moet men er echt genoeg van hebben. (12) Zij die het juiste voedsel eten worden inderdaad werkelijk niet geplaagd door allerhande ziekten, zo ook heeft hij die handelt met een ordentelijk in acht nemen o Koning, een toenemende kans op welbevinden.

SB 7.15: Nârada's Instructies over Vegetarisch Delen, Goddeloosheid, Genezen, Yoga en Advaita

SB 7.15: 7-8 - Nimmer moet men vlees offeren [noch vis en eieren] met de ceremoniën van geloof, noch behoort degene die weet heeft van het dharma [de bestuurder] er persoonlijk van te eten; met het voedsel voor de geheiligden behoort er de hoogste voldoening te zijn met degenen die aanbeden worden en die zelf niet ten gunste zijn van nodeloos geweld jegens dieren. (8) Door rechtgeaarde personen gericht op dat wat het ware is behoort dat verlangen te worden opgegeven dat andere levende wezens moeilijkheden bezorgt; er is geen religie meer verheven dan zo te zijn in je woorden, geest en lichaam.'

SB 9.6: 6-11 Hij, koning Ikshvâku, gaf zijn zoon eens tijdens een ashtakâ-s'râddha [offers aan de voorvaderen gebracht in Januari, Februari en Maart] de opdracht: 'Breng me zuiver vlees [van de jacht] o Vikukshi, en ga er nu meteen op uit, zonder te dralen'. (7) Aldus ging hij daartoe naar het bos om dieren te doden die geschikt waren voor de offerandes, maar toen hij vermoeid en hongerig was at de held vergeetachtig [zonder zich te realiseren dat het vlees bestemd was voor het offer] een konijn [zie voetnoot *] (8) Wat er over was bood hij zijn vader aan die op zijn beurt hun goeroe [Vasishthha] vroeg het te zuiveren en die gaf ten antwoord: 'Dit alles is bezoedeld en voor gebruik ongeschikt.' (9) Door de geestelijk leraar verwittigd wist de heerser wat zijn zoon had gedaan en zodoende verdreef hij, er kwaad over dat hij de vidhi had geschonden, zijn zoon uit het land. (10) Hij, er feitelijk met de geleerde als zijn leermeester in discussies toe aangezet, gaf daarmee in overeenstemming, als een yogî zijn voertuig van de tijd op en bereikte zo de allerhoogste positie. (11) Op de troonsafstand van zijn vader keerde Vikukshi terug om te heersen over deze planeet de aarde, met verschillende yajña's de Heer aanbiddend, en stond alzo bekend als S'as'âda ['de konijnen-eter'].

SB. 9.21: De Dynastie van Bharata: het Verhaal van Rantideva.

SB 10.1: 4 - Het aanhoren [middels de paramparâ] van de aangename klanken van de verheerlijking van de Heer Geprezen in de Geschriften is het juiste medicijn waarmee de geest wordt verlost van de materiële ziekte van zijn verlangens; een persoon, tenzij hij een doder van dieren is, kan door dergelijke beschrijvingen, aangehoord of gezongen, zichzelf verre houden [van de valsheid, zichzelf beheersen, zie ook B.G. 2:44].

SB 11.5: 11 - Het verslingerd zijn aan de sex en het consumeren van vlees en alcohol dat inderdaad steeds wordt aangetroffen in het geconditioneerde levende wezen wordt waarlijk door geen schriftuurlijk gebod ondersteund; wat in dezen is voorgeschreven voor [respectievelijk] het huwelijk, de offerplechtigheid en het ritueel gebruik van wijn, is er voor het doel daar een einde aan te maken [zie ook SB 1.17: 38-42].

10.2 Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba

Sai Baba verklaart dat door het eten van vlees men gewelddadige neigingen en dierlijke ziekten ontwikkelt. Hij predikt de basis-principes van geweldloosheid (mededogen): Sathya - Waarheid; Prema - Liefde; Dharma - rechtgeaarde plichtsbetrachting en/of eeuwige waarden; Ahimsâ - geweldloosheid (mededogen); dat je niet moet doden, dus een vegetariër moet zijn; Shanthi - vrede. Vanaf klein kind meed Sai Baba de plaatsen waar dieren werden geslacht en waar hij kon redde hij ze van mishandeling en slachtplaats (zie Sathyam Sivam Sundaram.)

"Sai Baba heeft nooit vlees of vis gegeten. God heeft de dieren niet geschapen om ze te laten doden door de mensen. Als kind vermeed hij altijd de plaatsen in het dorp waar varkens, schapen en kippen werden geslacht of waar vis werd gevangen. En hij hield zich ook altijd verre van keukens waar vlees werd gebraden. Wanneer hij hoorde dat zijn vader of een van de buren een kip greep om te slachten, dan ging hij erheen en nam het dier in zijn armen. Meestal werd het dier daarna toch wel geslacht, maar men voelde zich dan wat ongemakkelijk. Liefde voor dieren, ja, daar konden de dorpelingen wel begrip voor opbrengen, maar niet als het om hun maaltijd ging. Lichamelijke verlangens gingen bij de meeste mensen vóór alles. Zijn houding had wel tot gevolg dat zijn vriendjes ook bezwaar gingen maken tegen het slachten van dieren en dat de mensen uit de omgeving zijn handelen met aandacht gingen volgen. Sommigen noemden hem toen reeds Brahmajñâni, een kenner van God. Wanneer zijn ouders vlees wilden eten en verlangden dat hij dat ook zou doen, ging Sathya naar het huis van de familie Karnam. Zij waren immers brahmanen en uit dien hoofde waren zij vegetariër en hij at dan mee van het voedsel dat Subbamma bereidde. Later, toen hij een jaar of zes was en zijn grootvader Kondama alleen woonde in een huisje naast dat van Sathya's ouders - zijn vrouw was inmiddels overleden - ging Sathya geregeld vegetarisch koken voor hen beiden. Zij discussieerden dan vaak uitvoerig over allerlei religieuze onderwerpen en het verbaasde de grootvader niet, dat zijn kleinzoon kennelijk zeer goed thuis was in de heilige geschriften. - Citaat uit: Mijn Naam is Waarheid, door Wim G.J. van Dijk - ISBN 90-72308-36-0."

"Als je een dier doodt,' antwoordde Baba, 'veroorzaak je lijden. God is in ieder schepsel; hoe kun je dan die pijn veroorzaken? Het een sport noemen om een dier in de bossen, zijn eigen woonplaats, op te sporen, is niets minder dan barbaarsheid.' .... Baba legde hem uit dat je je een zeer zwaar karma op de hals haalt wanneer je dieren doodt. Dieren zijn niet gekomen om als voedsel te dienen voor mensen. Zij zijn gekomen om hun eigen leven in de wereld uit te werken. Zodra je beseft dat alles God is en dat je lijden veroorzaakt wanneer je een dier doodt, zal je verlangen naar het jagen op dieren en het eten van vlees vanzelf verdwijnen. - Citaat uit: Mijn Naam is Waarheid, door Wim G.J. van Dijk - ISBN 90-72308-36-0."

"De herten, de olifant, de koe, het paard, zij leven van satvisch (zuiver, rein, goedheid) voedsel en gedragen zich op eenzelfde manier. Dus, daarom worden ze gerespecteerd en zelfs aanbeden door de mens. Tijgers, beren, hyena's en andere wilde dieren worden gevreesd door de mens en teruggedrongen naar de uithoeken van bossen en wouden. Het bevreemdende hiervan is dat het wilde, de wreedheid en de angst-bezorgende attributen van deze dieren ook worden ontwikkeld en tentoongesteld door de mens zelf! De mens denkt trots van zichzelf dat hij de kroon van deze schepping is; Hij verklaart dat hij een vonk van het goddelijke in zich heeft. Maar hij negeert of onderdrukt die vonk en heeft er plezier in de kwaliteiten van die wilde, wrede en gewelddadige dieren van de jungle tentoon te spreiden - Sathya Sai Baba." [zie ook: The World Conference of Animals uit: Chinnakatha].

"Je kan beroemd zijn om je geleerdheid en fortuin. Maar de bij kan je de les leren om vrij te zijn van lijden. De boom kan je geduld en tolerantie leren. Hij geeft een ieder schaduw, of je nu een man of een vrouw bent, welke religie, nationaliteit of status je ook hebt. De boom is van dienst met vruchten en schaduw, ook de idioot die met zijn bijl de boom wil omhakken! De hond leert je de les in geloof, dienstvaardigheid en het proces van toewijding - Sathya Sai Baba."

"Als je langer wenst te leven, om de maatschappij te dienen, om goddelijkheid langer te ervaren, houd dan je voeding in de gaten - Sathya Sai Baba."

"Als je langer wenst te leven, om de maatschappij te dienen, om goddelijkheid langer te ervaren, houd dan je voeding in de gaten - Sathya Sai Baba."

"Alleen delen kan verdriet verminderen en vreugde vermeerderen - Sathya Sai Baba."

"Waar liefde is daar is vrede, waar vrede is daar is juist gedrag, waar juist gedrag is daar is waarheid, waar waarheid is daar is God, waar God is daar is gelukzaligheid.' 'Wanneer je je houdt aan deze vier principes ontstaat geweldloosheid als het natuurlijk gevolg.' - Sathya Sai Baba."

"Het lichaam, zegt Sai Baba, is de boot waarmee men de oceaan van het leven moet oversteken. Besteed daarom een gezonde aandacht aan het lichaam, maar overdrijf het niet. Het voedsel dat men opneemt, is de oorzaak van gezondheid en ziekte. Het voedsel dat via de mond binnenkomt, kan het beste bestaan uit verse groente, fruit, noten, peulvruchten, granen, rijst en alle zuivelproducten van de koe. Eet alleen vegetarisch voedsel, want door het eten van vlees ontwikkelt men hartstocht, agressie en dierlijke ziekten, en vis veroorzaakt onreine gedachten. Het gaat overigens niet alleen om het voedsel dat via de mond het lichaam binnenkomt, maar ook om alles wat via de zintuigen binnenkomt." - Citaat uit: Mijn Naam is Waarheid, door Wim G.J. van Dijk - ISBN 90-72308-36-0."

Zijn basisprincipes van geweldloosheid (mededogen) (sarvadharma): sathya - Waarheid - prema - Liefde - dharma - Rechtgeaarde plichtsbetrachting en/of eeuwige waarden - ahimsâ - terwijl geweldloosheid (mededogen) betekent dat je niet moet doden (een vegetariër moet zijn) - shanti - Vrede.

10.3 Hazrat Inayat Khan

De stichter van de Soefi-orde, het universeel soefisme, in het Westen, zette tien doelstellingen of gedachten uiteen die de basisprincipes vormen voor het universeel soefisme: De Soefi Boodschap is de eenheid van alle godsdiensten te verspreiden. Daarbij staat dan zo de geweldloosheid (mededogen) en een vegetarisch dieet, dat de spirituele kern vormt van de meeste wereldreligies, centraal. Het is niet hun opdracht om de verbreiding van een speciaal geloof of een of andere kerk of religie voor te staan, het gaat om het werk, de volgelingen van verschillende godsdiensten en geloofsovertuigingen in wijsheid te verenigen, zodat zij, zonder hun eigen godsdienst te hoeven opgeven, gesterkt mogen worden in hun geloof en dit in het ware licht gaan zien. Op deze manier zal een groter geloof en vertrouwen in de mensheid worden bewerkstelligd.

10.4 De Yoga-sûtra's van Patañjali

De Yoga-Sûtra's of De Draad van de Bewustzijnsvereniging: II) De praktijk. a) (30) Geweldloosheid, waarheidliefde, niet stelen, het celibaat en geen bezit nastreven vormen de verzaking. (31) Dit is de grote universele gelofte die geldt ongeacht de plaats, de tijd, de omstandigheid en iemands geboorte. b) (32) Reinheid, tevredenheid, boetvaardigheid, bezonnenheid en overgave aan de persoon van God vormen de regulatie.

 

11 Karma

Het Sanskriet-woord karma betekent "arbeid of activiteit" of, meer specifiek, elke activiteit die een reactie met zich meebrengt waardoor we aan deze materiële wereld gebonden worden en baatzuchtige arbeid ofwel gehechtheid aan de resultaten van de arbeid. Hoewel men het idee van karma meestal in verband brengt met oosterse filosofie, beginnen vele westerlingen nu ook in te zien dat karma een algemeen geldend principe is (de woorden karma en ahimsa (geweldloosheid) zijn ook opgenomen in het Groot Woordenboek Van Dale), zoals ook tijd en zwaartekracht (ether). Elke activiteit geeft een reactie. Volgens de wetten van karma moeten we als we andere levende wezens pijn en leed bezorgen, in ruil daarvoor zelf pijn en leed ondergaan, zowel individueel als collectief. Wat men zaait, zal men oogsten, zowel in dit leven als in het volgende, want de natuur kent haar eigen rechtvaardigheid. Niemand kan aan deze wetten ontsnappen, behalve zij die begrijpen hoe deze werken [60% van de Nederlandse bevolking gelooft in reïncarnatie volgens een laatstelijk gedaan onderzoek].

Om te begrijpen hoe karma bijvoorbeeld een oorlog kan veroorzaken, kunnen we een voorbeeld uit de Veda's, uit het S'rîmad Bhâgavatam ("Het Verhaal van de Fortuinlijke") nemen. In de Bhagavad Gîtâ ("Het Lied van God") handelt de eerste hoofdsectie, de hoofdstukken 1 tot en met 6 over karma(yoga). Soms ontstaat er in een bamboebos brand doordat de bomen tegen elkaar wrijven. De bomen zijn echter niet de werkelijke oorzaak van de brand; het is de wind die ze doet bewegen. De bomen zijn slechts het instrument (zie S.B. 1.11: 34, 3.1: 21, 5.6: 8, 11.13: 7 en 11.30: 24). Op dezelfde manier toont het principe van karma ons dat de wrijving die tussen sommige landen bestaat niet te wijten is aan de landen zelf, hoewel die wrijving best de oorzaak zou kunnen worden van de bosbrand van een wereldoorlog. De werkelijke oorzaak is de niet-waarneembare wind van karma, die voortgebracht wordt door de daden van de zogenaamd onschuldige wereldburgers.

Volgens de wetten van karma heeft de supermarkt op de hoek, of de dichtsbijzijnde hamburgertent meer te maken met de dreiging van een wereldoorIog dan bijvoorbeeld een waanzinnige dictator of wat snel geïrriteerde politici. Het vooruitzicht van een kernoorlog schrikt ons geweldig af, maar we staan elke dag even afschrikwekkende slachtingen toe in de geautomatiseerde slachthuizen. Zoals eerder uitgelegd, kan iemand die een dier eet niet zeggen dat hij het niet gedood heeft omdat hij zijn mooi verpakte stukje vlees in de supermarkt heeft gekocht. Hij betaalt daar immers iemand anders mee om voor hem te doden, en zo laden ze beiden de reacties van karma op zich. Wat is er meer hypocriet dan deel te nemen aan een vredesbetoging en vervolgens naar de plaatselijke snackbar te gaan om een hamburger te eten? Dit is precies de huichelarij die George Bernard Shaw veroordeelde:

'We pray on Sundays that we may have light
to guide our footsteps on the path we tread;
We are sick of war, we don't want to fight,
and yet we gorge ourselves upon the dead.'

In zijn commentaar bij het Caitanya-Caritâmrita, het boek van Krishnadâsa Kavirâja Goswâmî over het leven en de leer van Heer Caitanya, de Heer der Vedische Reformatie, ook 'Het Nieuwe Testament' van de Caitanya-vaishnava's, geschreven in de zestiende eeuw of filognostisch getiteld 'Nectar van de Daden van Heer Levenskracht' (Madhya 24, vers 251) zegt S'rîla Prabhupâda: "Degenen die dieren doden en ze onnodig pijn bezorgen - zoals mensen dat in slachthuizen doen - zullen in hun volgende leven en in vele levens die nog zullen komen op dezelfde wijze gedood worden ... In de joods-christelijke geschriften wordt heel duidelijk gezegd: 'Gij zult niet doden.' Toch gaan zelfs religieuze leiders zich onder het verzinnen van allerlei uitvluchten te buiten aan het doden van dieren, terwijl ze tegelijkertijd voor vrome mensen willen doorgaan. Dit soort schijnvertoningen en huichelarij in de samenleving zijn de oorzaak van een eindeloze reeks rampen, zoals oorlogen, waar mensen in grote getale het slagveld opgaan om elkaar te doden. Dit zijn de gevolgen van karma.

Zij die de wet van karma begrijpen, weten dat vrede niet verwacht moet worden van betogingen en verzoekschriften, maar eerder van een grootscheepse voorlichting waarbij de mensen onderwezen worden in de consequenties van het doden van onschuldige dieren (en ongeboren kinderen). Er moet een bewustzijnsverandering plaatsvinden in de harten en hoofden van mensen. Dit zal ons heel wat meer helpen bij het voorkomen van een verdere groei van de enorme last van karma die de wereld te dragen heeft. Als we de wereldproblemen willen oplossen, hebben we mensen nodig met een gezuiverd bewustzijn, die kunnen zien dat de kern van elk probleem in wezen geestelijk is. Mensen met belangrijke leidinggevende posities in de wereld zouden vegetariërs moeten zijn.

De meest gehoorde tegenwerping van de niet-vegetariërs is dat vegetariërs nog steeds planten moeten doden en dat ook dat geweld is. Men kan hierop antwoorden dat er voor het oogsten van vruchten en vele soorten groenten, noten en granen geen enkele plant gedood hoeft te worden. Maar zelfs in die gevallen waar dat wel zo is, is de pijn die dat met zich meebrengt veel minder dan dat bij het slachten van een dier het geval is, om nog maar te zwijgen over alles wat een voor de slacht gefokt dier te lijden heeft tijdens zijn leven, zoals hierboven omschreven. Het is waar dat vegetariërs planten moeten doden en dat het doden van planten ook geweld is, maar we moeten eten om in leven te blijven. "In de strijd om het bestaan is het ene levende wezen voedsel voor het andere." Het probleem is dus niet hoe we het doden helemaal moeten zien te vermijden - wat een onmogelijk voorstel is - maar hoe we levende wezens zo min mogelijk leed kunnen bezorgen en toch aan de voedselbehoefte van ons eigen lichaam tegemoet kunnen komen.

Vegetarisch mededogen draagt bij tot het belang van het brengen
van meer persoonlijk geluk op de eerste plaats.

12 Voorbij het 'vegetarisch zijn'

Buiten de bezorgdheid om onze gezondheid, economie, ethiek, religie en zelfs ons karma, heeft het vegetarisch zijn (geweldloos zijn) een hogere, geestelijke dimensie die ons kan helpen bij het ontwikkelen van onze natuurlijke waardering en liefde voor God. Volgens de Veda's en al de andere geschriften van de wereldreligies, is het doel van het menselijk leven onze identiteit als dienaar van God in te zien. We zijn niet het tijdelijke materiële lichaam, maar de eeuwige geestelijke ziel in dat lichaam. Omdat we ten onrechte denken dat we dit stoffelijke lichaam zijn lijden we, terwijl we als geestelijke ziel in feite eeuwig, vol kennis en vol gelukzaligheid zijn. Laten we nog eens het volgende vers uit de Bhâgavata Purâna ("Het Verhaal van de Fortuinlijke") lezen, en wel 1.13: 47: 'Zij die zonder handen zijn, zijn van degene met handen, zonder benen is men van de vierbenigen, de zwakken zijn van de machtigen en het ene levende wezen bestaat van het andere.'

De schriftuurlijke aanwijzingen zijn niet bedoeld om de niet-vegetariërs in hun activiteiten aan te moedigen, maar juist door het aangeven van regulerende beginselen daarin af te remmen. Het ene levend wezen vormt met zijn lichaam het levensonderhoud van andere, sterkere wezens. Niemand hoeft zich hoe dan ook bezorgd te maken om zijn levensonderhoud, omdat er voldoende levende wezens op aarde zijn. Uitbuiting van de zwakke door de sterke is de wet van het gewone bestaan; in de verschillende levensrijken wordt altijd getracht de zwakken te verslinden. In de materiële wereld kan deze neiging op geen enkele zelfbedachte manier worden tegengegaan; het kan slechts door het menselijk wezen, door het de regulerende principes te laten naleven, tot gevoel voor het geestelijke te brengen: geen vlees eten (zie b.v. S.B. 10.1: 4), geen illegitieme sexualiteit en geen intoxicatie of gokken. Ze zijn afgeleid van de eeuwige waarden resp. mededogen (dayâ), zuiverheid of trouw (s'auca of dâna), waarheid (satya), en soberheid of boete (tapas). Deze geestelijke beginselen nu staan iemand niet toe enerzijds de zwakkere dieren te doden en anderzijds de gedachte van de vreedzame coëxistentie te prediken. Als de mens geen vreedzame samenleving met de dieren aangaat, hoe kan hij dan verwachten dat de menselijke samenleving tot vreedzaam samenleven zal komen? De politiek leiders in een land en haar inwoners dienen begrip te krijgen voor het Opperwezen of God en Zijn allesomvattende schepping, waardoor elk wezen ertoe zal zijn aangetrokken die schepping te beschermen, te helpen handhaven en bovenal haar lief te hebben! Zo zal het lijden in de strijd om het bestaan geleidelijk aan gelenigd worden.

Leo Tolstoj zei: 'Zolang er slachthuizen zijn, zullen er oorlogen bestaan.'
'Er is een causaal verband tussen geweld tegen dieren en geweld tegen mensen.'

13 Partij voor de Dieren

In Nederland is sinds september 2006 ('s Werelds) 1e 'Partij voor de Dieren' opgericht. Zij deden mee aan de verkiezingen voor een nieuw kabinet in november 2006 en behaalden daarvoor 2 zetels. Dat is wat mij betreft een teken van vooruitgang in het collectieve bewustzijn, gezien de ondersteuning van vele nederlanders en bekende persoonlijkheden als o.a. Harry Mulisch, Kees van Kooten, Martin Gaus, Maarten 't Hart, Jan Wolkers en Paul Cliteur enz. Inzet van de PVDD: Verwerpen van alle vormen van geweld, intimidatie en bedreiging die worden ingezet bij de behartiging van het welzijn der dieren. Dieren worden uitgebuit (ook in Nederland). Er is een hoop zinloos geweld tegen dieren, terwijl het levende wezens zijn die ook gevoel hebben, aangetoond door tal van biologen en ethologen. Dieren hebben ook een intensief sociaal leven, zorgen voor elkaar en kunnen heel altruïstisch zijn. Sommige dieren moeten andere dieren doden om in leven te blijven. Maar een grote groep dieren leeft tevreden met het consumeren van planten, zaden, grassen en kruiden. Als je geen mededogen hebt met een dier, voor een ander wezen, dan mis je dat toch ook voor je medemens. Het blijft een individuele verantwoordelijkheid om al dan niet dieren te eten. Gedragsverandering kun je niet opleggen. Je kan wel de onwetendheid c.q. 'angst' om vegetariër te worden proberen weg te nemen door de gevolgen van het vlees eten te laten zien en goede informatie te geven over wat nu een goed vegetarisch dieet is, waarbij je alle benodigde vitaminen, mineralen e.d. binnenkrijgt, die in vlees zitten, dus de juiste vleesvervangers (Partij voor de dieren).

Mahatma Gandhi: "De omgang met dieren zegt iets over het
beschavingsniveau van een land en haar volk."

14 Milieudefensie start burgerinitiatief voor einde bio-industrie

Amsterdam, 12 september 2006 &endash; Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief (JMA) starten vandaag een burgerinitiatief om een eind te maken aan de bio-industrie. De organisaties willen dat de Tweede Kamer kiest voor een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste gaat van het Amazonewoud. Als 40.000 burgers dit initiatief ondersteunen is het parlement verplicht om het voorstel te behandelen. De nieuwe Tweede Kamer moet zich dan uitspreken over de toekomst van de veehouderij. Milieudefensie en JMA zijn er van overtuigd dat veel Nederlanders een veehouderij willen die wél rekening houdt met de belangen van dieren en het milieu. Maar de visie van de samenleving moet nu ook door de politiek worden opgepikt. Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie: 'Het ongenoegen in de samenleving over de misstanden in de landbouwsector is groot. Dit burgerinitiatief biedt de historische kans om de bakens te verzetten.

Los van partijpolitieke tegenstellingen moeten de nieuwe kamerleden hun eigen antwoord formuleren op dit maatschappelijk verzoek. Het is een gewetensvraag voor ieder Kamerlid: wil ik dit nog langer voor mijn rekening nemen, of grijpen we deze kans en gaan we het anders doen.' De bio-industrie is erop gericht om zo efficiënt en goedkoop mogelijk te produceren. In Nederland leven 450 miljoen landbouwdieren op elkaar gepropt in stallen vaak zonder ooit daglicht te hebben gezien. Kuikens worden ontdaan van hun snavel en biggen worden onverdoofd gecastreerd. Nederland is het dichtstbevolkte varkens- en kippenland ter wereld. De hoeveelheid mest die dit oplevert is 70 miljard kilo per jaar, dat is 4.000 kilo per Nederlander. De mest is een grote vervuiler van de bodem en het grondwater. Natuurgebieden worden aangetast en veel plantensoorten sterven uit. Ook is de bio-industrie door de grootschalige import van veevoersoja mede verantwoordelijk voor de vernietiging van unieke natuurgebieden in Zuid-Amerika. De aanleg van sojaplantages is in het Amazonegebied één van de belangrijkste oorzaken van ontbossing. Sinds mei 2006 biedt de Tweede Kamer de mogelijkheid om met een burgerinitiatief onderwerpen op de politieke agenda te zetten, vooralsnog voor een proefperiode van twee jaar. Indien 40.000 burgers het initiatief ondersteunen wordt het voorstel in behandeling genomen (zie Stop Fout Vlees).

15 Filognosie en Vegetarisch delen en waar een goed vegetarisch dieet aan moet voldoen

Uit: De Ether Bestaat (Aadhar 2006): Dialoog vier - Waardenbeheersing.
Vraag: Het laatste principe is dat van het mededogen.. dus moet ik in de yoga mijn naaste liefhebben of hoe zit dat?
Antwoord: Zeker is een goede yogi een mens vol mededogen. Hij herkent zijn eigenbelang in dat van anderen en lijdt als anderen lijden. Dus helpt hij. Dat is mededogen, dayâ. Ik moet wel dom zijn als ik ervan geniet als een ander te lijden heeft. Wens dat een ander niet toe en aanvaard niet voor anderen wat je voor jezelf ook niet accepteert. De wet van het karma is die van de actie en de reactie. Het slaat altijd weer op jezelf terug. Je belandt in de wereld die jezelf hebt opgebouwd. Om die reden zegt men: zet je in voor de hemel en een betere wereld. Maar natuurlijk is het deze wereld, maar dan beter gedaan. Dat wat beter is omsluit zonder repressie het goed van dat wat eraan voorafging; wat is een boom nu zonder zijn wortels? Mededogen is het vredesprincipe, dat is hoe de menselijke zaak recht wedervaart. Zinloze zelfvernietiging is de moordenaar van alle geloof. Onnodig geweld moet koste wat het kost worden vermeden. Het is erg genoeg om van noodzakelijk geweld te moeten zijn, in de zelfverdediging, met het wapen van je vijand. De Gîtâ, waarin Heer Krishna zijn vriend Arjuna ertoe aanzet zijn wapens op te pakken en te vechten zegt het op deze manier: 'gezegend zijn zij die het op zich af zien komen, aan hen is het koninkrijk der hemelen.' Ook is het van belang om van liefdadigheid te zijn: geef hen die behoeftig zijn waar ze om verlegen zitten: voeding, onderdak, kleding, zekerheid en andere basisbenodigdheden. Zorg ervoor dat niemand heeft te klagen. Aldus volgt dit principe vanzelf het principe dat eraan voorafgaat. Zonder delen en helpen is de menselijke samenleving helemaal niet menselijk, maar bevindt ze zich op de weg van de zelfvernietiging. De vier principes genoemd definiëren de menselijkheid, en dat is niet de dierlijkheid die zwakheid ermee is, die misleidt, doodt, promiscue is en steelt. En niet op de laatste plaats is er dan ook het mededogen met andere schepselen. Wees ook met hen geweldloos. Het is niet nodig om dieren voor het voedsel te doden. De levensvreugde die je hen gunt zal de jouwe zijn als je ze hun volle leven laat leven. Je doodt toch ook niet je moeder als ze jou niet meer te eten geeft? Waarom zou je dan wel moedertje koe doden als ze geen melk meer geeft, is dat niet immoreel? En laat ook de andere dieren leven. Deel in de levensvreugde, niet zozeer in de levenslust, dat is de weg naar God. Vermijdt niet-noodzakelijk geweld. Ik zeg het je nog eens: de noodzaak voorbij ben je een dwaas die stap voor stap afglijdt in de hel.

Vraag: Dus hoe moet ik dan een goede vegetariër zijn? Alleen maar bonen eten in plaats van vlees maakt me hongerig, dat kan toch niet goed zijn? Dat zou me verzwakken!

Antwoord: Gelijk heb je. Maar de kracht die je zoekt is niet de kracht van het onnodige geweld dat vleeseters koesteren tegen dieren. Het is meer de kracht van de defensief gewelddadige olifant en het rund, dan de kracht van de offensief gewelddadige tijger en de wolf die je zoekt als mens. Het vegetarisch dieet vraagt wat meer inspanning van jouw kant om gezond en krachtig te blijven. Maar de resulterende levensvreugde maakt het zeker de moeite waard. Dus let goed op je eiwitten, je vitaminen en mineralen als ijzer. Voor je eiwitten eet je bonen gecombineerd met granen. Ze vormen z.g. complementaire eiwitten, samen verschaffen ze je al de bouwstenen voor je lichaamseigen eiwitsynthese. Vlees is net een vitaminepil: je krijgt alles in een hap binnen. Dat is aardig, en smaakt nog goed ook, maar het afbreken van hoogwaardige, complexe eiwitten in de samenstellende delen die nodig zijn voor je eigen eiwitaanmaak, geeft giftige afvalstoffen in de darmen die schade doen aan je spijsvertering en werkt, volgens sommige onderzoekers, ziekten in de hand als kanker van de maag en de dikke darm, zeker als het vlees gerookt of geblakerd is. Vleeseters als katten en honden hebben korte darmen. Maar jij als een primaat met beperkte talenten in dezen hebt dat niet; jij hebt een lang darmkanaal. Jij vergiftigt jezelf met vleeseten en daarom zegt de dokter ook altijd: je moet aan je conditie werken, je lichaam in beweging zetten, je in het zweet hollen, al is het alleen maar om je spijsvertering te stimuleren. En zo is veel van de vleeseterscultuur er alleen maar is voor digestieve doeleinden: om je stront te bezorgen. Letterlijk verzuurt men als vleeseter bij de noodzaak van een sterker maagzuur. En verzuurd speeksel is ook niet goed voor je dentale gezondheid. Dus wees ook om de redenen van een vreedzaam en comfortabel leven, een vegetariër. De planeet kan bovendien ook niet zoveel vleeseters herbergen. Dus zet het uit je hoofd, er zit geen toekomst in. De eiwitten zijn, met bonen en granen gecombineerd, het probleem niet; je moet er zelfs op letten dat je het lichaam niet al te veel tevreden stelt door alle eiwitten in een maaltijd tegelijk te gebruiken, tenzij je natuurlijk een feestje hebt of wat extra's kan gebruiken. Eet brood of iets van granen bij het ontbijt, maar niet steeds rijst of pasta bij je warme eten. Eet in plaats daarvan, als je niet te dik bent, aardappels. Gebruik slechts (bij voorkeur biologische) bonen of andere peulvruchten bij de aardappels en groenten in het vervangen van je vleesmaaltijd. Het lichaam zal er dan ijverig in blijven om het noodzakelijke aanvullende koekje bij de thee te krijgen of een boterham wat later op de dag.

Eet weinig, maar regelmatig; maar laat je ook af en toe eens gaan, b.v. op een cakradag als je sociaal bent. Drink kruidenthee. Dat tezamen houdt het lichaam zowel als de geest gretig zowel als bevredigd. Voor je vitaminen moet je er voor zorgen dat je drie stuks fruit per dag eet zowel als een half bord verse groente. De vitamine C is absoluut noodzakelijk. Je zal gebukt gaan onder depressies en ziek worden als je ze niet binnen krijgt. Voor je ijzer, een element dat ook vrij voor handen is in de vleesmaaltijd, moet je ijzerrijke groenten en vruchten eten, zoals broccoli, witlof en vijgen om geen last te krijgen van bloedarmoede. Voor je vitamine B12 - de vitamine die je hongerig maakt als die ontbreekt - moet je melkproducten eten (je kan maximaal een maand zonder B12). Het is een vitamine nodig voor je zenuwstelsel. Drink, behalve met het melkvasten dan, twee glazen melk per dag of anders, als je allergisch bent voor lactose, kunnen een paar plakjes kaas volstaan die dezelfde hoeveelheid melk dekken. Kaas is samengeperste en gefermenteerde melk waar het water aan ontbreekt. Het is veilig voor mensen met de allergie. Veganisten zijn ertoe veroordeeld zeewier te nuttigen in plaats van melkproducten te gebruiken. Een dergelijk dieet is veel moeizamer. Wees niet een fanaat, of anders lijdt je aan een gebrek aan filosofie. De koe is je welvaart en welzijn, en in een vegetarische cultuur is ze heilig dus. Noten zijn ook een bron van vitamine B (maar niet van B12), selenium (paranoten) vetzurenen eiwit (zie een overzicht). Eet, zij het spaarzaam, echte boter op je brood en geen margarine, de kunstmatige vitamine D erin kan je namelijk ernstige moeilijkheden bezorgen. Een teveel ervan geeft, i.t.t. de natuurlijke vitamine D, kalkafzettingen (hypercalcemie) door het hele lichaam. Ook kunnen er problemen ontstaan met b.v. je gewrichten en zenuwen. Vitamine D heeft te maken met het immuunsysteem dat, ontregeld met een verkeerde D, kan leiden tot chronische ontstekingen zoals gezien in ziekten als M. S. en artritis. De les is dus: eet natuurlijk en niet te veel, niet alles tegelijk, en eet gevarieerd; dan zal je langer en gelukkiger leven dan menig een vleeseter en zal je zonder al het zweet zijn (en de extra medische onkosten en ellende) om gezond te kunnen blijven.

Zie voor meer dialogen: Synopsis van de Orde van de Tijd

Filognosie: betekent letterlijk: liefde voor de kennis. De term wordt gebruikt in contrast met de term filosofie om aan te geven dat niet enkel de liefde voor de wijsheid en haar ontwikkeling het doel is, maar meer de liefde voor de kennis in haar geheel zoals ze is. Praktisch gesproken impliceert de term de praktijk van het teweegbrengen van eenheid en harmonie van bewustzijn op het gebied van de feiten (methode/ wetenschap), de principes (analyse/spiritualiteit) en de persoon (religie/politiek) middels contemplatie, vertoog en dienst aan de natuurlijke orde van de tijd in samenhang met de ether, als de methode voor het bieden van tegenwicht tegen de moeilijkheden van de onwetendheid. (zie verder de filognosie site)

Filognostische bekentenis 132: Overtreden van de basisregels leidt tot materialisme en onevenwichtigheid in de achting voor de zes gezichtspunten en volheden; derhalve is de ideale filognost iemand die 1) zijn klok en weekorde met de zon gelijk zet, 2) een vegetariër is, 3) celibatair is tenzij hij kinderen verwekt, en 4) in principe iemand die zijn werk doet voor een uitkering of basis-inkomen - een niet-ideale filognost noemt men dan een profiteur.

 

16 Een volwaardig recept voor een gezonde vegetarische (feest)-maaltijd

Hierbij een beschrijving van een volwaardige vegetarische maaltijd, met alle benodigde eiwitten en vitaminen (voor de vetzuren moet je ofwel extra kaas gebruiken, 's morgens op de boterham b.v., of 's avonds wat losse blokjes, en/of een extra eetlepel lijnzaadolie door je toetje doen - is wat minder lekker -, zie nogmaals de negen punten van de hierboven beschreven 'Biochemie van het filognostisch dieet'). Een vegetarische maaltijd is gewoon ook heel lekker, het hart een genoegen!

- Gepureerde aubergine, spinazie en tomaten
-
Gekruide rijst
-
Tofu in kruidentomaten-saus
-
Biogarde-yoghurt met vers fruit en ahornsiroop

Gepureerde aubergine, spinazie en tomaten: Dit gerecht wordt gemaakt door de groenten te koken tot ze een dikke saus vormen.

Ingrediënten: 900 gr. aubergine in blokjes gesneden, 450 gr. fijngehakte spinazie (zonder stelen), 900 gr. tomaten, ontvelt en fijngesneden, 5 eetl. zonnebloemolie of ghî (geklaarde boter, kant en klaar te koop in toko's), 1 gedroogde spaanse peper, fijngemaakt (of een mespunt), halve theel. kurkuma, 1 theel. fijngemalen korianderzaad, halve theel. fijngemalen komijnzaad, halve theel. asafoetida (Hing - sterkruikend hars van de wortel van de Ferula asafoetida, in poedervorm, wordt gebruikt om zijn speciale smaak en geneeskrachtige eigenschappen; u kunt dit poeder ook makkelijk weglaten), anderhalve dl. water, 1 theel. rietsuiker, 2 en halve theel. zout en halve theel. garam masala (kant en klaar bij de toko).

Bereiding: Verhit de olie of ghî in een grote pan en bak de spaanse peper en de koriander een paar seconden. Voeg daarna de andere poederspecerijen toe, bak alles nog een paar seconden en doe er dan meteen de aubergineblokjes bij. Bak ze boven een matig hoge vlam terwijl je voorzichtig roert, tot de aubergine boterzacht is en de zaadjes er uit beginnen te vallen.

Roer er nu de spinazie, de tomaten en het water doorheen. Dek de pan gedeeltelijk af en laat de groenten ongeveer 20 minuten koken, terwijl je af en toe roert. Draai de vlam hoger en laat alles, onder herhaaldelijk roeren, nog 10 minuten doorkoken, totdat de spinazie, de aubergine en de tomaten samen een dikke fluweelachtige saus vormen. Tenslotte de pan van het vuur halen, suiker, zout en garam masala toevoegen en doorroeren. Voorbereiding en kooktijd: 40 minuten.

Gekruide rijst.

Ingrediënten: 250 gr. basmati-rijst of een andere kwaliteitsrijst met een lange korrel, 5 dl. water, 2 eetl. zonnebloemolie of ghî, 2 spaanse pepers, zonder zaad en fijngemaakt, 1 theel. komijnzaad, 1 theel. fijngemalen kaneel, 1 theel. geraspte gember, 3 kardemomzaaddoosjes, 2 eetl. fijngehakte peterselie of korianderblaadjes, 1 theel. zout.

Bereiding: De rijst goed wassen, 15 minuten laten weken en vervolgens 15 minuten laten uitlekken (Dit mag je ook overslaan). Breng het water aan de kook. Verhit de olie en bak er de spaanse pepers en het komijnzaad in. Als het komijnzaad bruin begint te worden, voeg je de kaneel, gember en kardemom toe. Roer alles een keer door en strooi de rijst erbij, terwijl je blijft roeren. De rijst moet na een paar minuten licht geroosterd zijn. Giet het kokende water bij de rijst, leg een deksel op de pan en draai de vlam zo laag mogelijk. Laat de rijst zonder het deksel van de pan te nemen en zonder te roeren ongeveer 15 minuten koken, totdat al het water opgenomen is. Neem het deksel van de pan en laat de rijst een paar minuten droogkoken. Verwijder de kardemomzaaddoosjes en meng voorzichtig met een vork de fijngehakte peterselie of korianderblaadjes en het zout door de rijst. Deze rijst kan geserveerd worden bij elke groenteschotel of bij willekeurig welk gerecht.

Tofu (of kikkererwten, bruine- of witte bonen of kapucijners (kant en klaar uit glazen potten of gedroogde variant die vooraf geweekt moet worden)) in kruiden-tomatensaus.

Ingrediënten: 500 gr. tofu (bij de toko of supermarkt), 1 pakje gezeefde tomaten, 3 dl. water, 2 eetl. zonnebloemolie, garam masala, 1 pakje kokoscreme, handjevol rozijnen, halve theel. zout (optioneel), 1 potje zwarte of groene olijven op olie (optioneel), gesneden gember op siroop.

Bereiding: Snijd de tofu in blokjes van 2 bij 2 cm. Verhit de olie in de koekepan en bak de blokjes met een theel. garam masala of andere kruiden, die je lekker vind (italiaanse kruiden, basilicum etc.), op een wat hogere vlam, zodanig dat de blokjes wat bruin worden en dichtschroeien. Voeg zoveel gezeefde tomatenpuree erbij als nodig, het water, de rozijnen, stukjes kokoscreme, 2 eetl. olijven, 2 eetl. gember en roer dit alles voorzichtig door de tofu. Laat dit een half uurtje lekker zachtjes bakken, zodat alle smaken zich met elkaar vermengen. Voeg nog wat water toe om te verdunnen en de hoeveelheid saus te vermeerderen. Strooi als extra bij het opdienen van de saus nog wat cashewnoten erover.

Biogarde-yoghurt met vers fruit en ahornsiroop.

Ingrediënten: 1 beker (500 ml.) Biogarde-yoghurt, stukjes vers fruit zoals banaan, kiwi, mango, aardbeien, peer of naar eigen keuze. 2 eetl. room, 2 eetl. ahornsirop, eventueel een klein beetje rozenwater voor extra geur en smaak.

Bereiding: vul de desertschaaltjes met bovengenoemde ingrediënten en voeg voor een fijne geur een klein beetje rozenwater toe, of nog een paar pijnboompitjes ter versiering.

[Ahornsiroop is ingedikt sap van de ahorn-boom (suiker-esdoorn) en is heerlijk als zoetmiddel voor toetjes. Ahornsiroop is de meest natuurlijke ongeraffineerde suiker die er bestaat, omdat hij nog alle sporenelementen en mineralen van zijn omgeving bevat. De indianen kregen de kunst onder de knie om van deze bomen het zoete sap te winnen en tot houdbare siroop te bereiden]

Eet Smakelijk!

17 Wist u dat?

....Heer Krishna, de achtste (zie ook S.B. 10: 3) en voornaamste avatâra (nederdaling van God op aarde) en incarnatie van de Hindoegod Vishnu beroemd was om Zijn betoverende fluitspel en daarmee een fascinerende en magische groei van het groen teweegbracht in Vrindâvana, een stad aan de oever van de rivier de Yamunâ in noord-centraal India, beroemd door zijn heiligen/muzikanten. Veel later wordt verslag gedaan van een hoveling van de beroemde Moghul Keizer Akbar, die in staat bleek wonderen te verrichten met zijn gezangen zoals het laten regenen, olie-lampen die spontaan gingen branden, en het stimuleren van de groei en bloei van planten en bloemen door simpelweg ragas te reciteren in hun bijzijn. Dit aantrekkelijke idee is bevestigd in de Tamil-literatuur, die verwijst naar de 'ogen' of knoppen van de suikerrietplant die sterk gingen groeien in antwoord op het zoete gezoem van gespikkelde kevertjes en naar een sterke stroom van zoete nectar uit de goudkleurige bloemen van de 'Gouden Regen' (Cassia fistula) als ze werden toegezongen met hart-betoverende melodieën.

.... dat zonder twijfel is bewezen dat de groei, het bloesemen en opengaan van bloemknoppen, het fruit dragen en voortbrengen van zaden, door harmonische geluidsgolven positief wordt beïnvloed .....

.... een van de meest belangrijke onderdelen in het dieet van de mens is proteïne, die de acht essentiële amino-zuren voortbrengt, die zorgen voor de groei van het lichaam. Er zijn eenentwintig amino-zuren: Acht worden essentieel genoemd voor de volwassene, tien ervan zijn nodig voor het opgroeiende kind. Als deze achttien amino-zuren aanwezig zijn, kan het lichaam de drie resterende amino-zuren zelf aanmaken.

.... vlees de meest populaire bron van eiwitten is; het stukje biefstuk van vandaag komt van vlees dat in 180 dagen geforceerd wordt geproduceerd door het vee te voederen met veevoer van een kwalitatief laag gehalte eiwit met granen voordien bespoten met giftige insectisiden. Het gif nestelt zich rechtstreeks in het vet, speciaal in het doorregen vlees van het dier en kan bij langdurige consumptie leiden tot hartkwalen. Om het gewicht van de koeien te verhogen met twintig procent - en daarmee een extra winst te garanderen van miljoenen euros/dollars - voederen de veefokkers hun dieren met diethylstilbestrol (DES), die kankerverwekkend zijn voor mannen en vrouwen.

.... de mensheid in angst is verzet door de uitvinding van de atoombom. Maar de wijdverspreide vernietiging en uitputting van de grond waar we van afhankelijk zijn voor ons bestaan, wordt genegeerd door de meerderheid van de mensen, die alleen denken aan calamiteiten in termen van natuurrampen en oorlogen. Verspillende exploitatie van de vruchtbare grond wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het verlangen naar snelle opbrengst en winst en ook door een zekere graad van onwetendheid. Veel wetenschappers en landbouwspecialisten realiseren zich nu dat hun kennis op het gebied van de natuurlijke processen met betrekking tot de vruchtbaarheid van de grond, van de aarde, niet compleet en toereikend is. Zij erkennen dat deze processen alleen gedeeltelijk uitlegbaar zijn in landbouw-wetenschappelijke termen en dat de puur onnatuurlijke benadering van de studie van de grond en zijn vele goede eigenschappen een doodlopende weg is; zo dood als de mechanische vastberadenheid van de negentiende-eeuwse Natuurkunde. "Dood" is het geschikte woord ervoor, want de missende factor hier is het 'leven' zelf.

'... dat alle levende wezens:
de mens, planten, dieren, de aarde, planeten en de sterren
met elkaar zijn verbonden:
als een van hen wordt aangetast, worden de anderen ook aangetast!'

18 Waarden, Principes en Filognosie

Waarden:
De zaken van fundamenteel belang in de filognosie. De morele basis van het Spel van de Orde en de regulerende beginselen of principes. Tegenover de dierlijke waarden, van eten, slapen, vechten en voortplanten, staan de apollinische waarden van de persoon begiftigd met rede en logica. De filognosie baseert zich daarbij op de vedische formulering van de waarden van de yoga zoals uitgedrukt in de yogagelofte (yama), van geweldloosheid, waarheidliefde, niet stelen, celibaat, en geen bezit nastreven (ahimsa, satyâsteya, brahmacârya aparigraha yama).

De regulerende principes die rechtstreeks samenhangen met deze waarden zijn gebaseerd op de formulering van Vyâsadeva aangaande de yama yogawaarden van de vedische kennis in de vorm van de vier poten van de stier van het dharma: satya, tapas, sauca, dayâ, ofwel waarheidliefde, boetvaardigheid, reinheid, en mededogen. Dit zijn de vier basisgeboden. Niet de gebruikelijke tien geboden dus, maar enkel deze vier waar je voldoende aan hebt om mee te beginnen; dezen vormen de grondslag.

Principes:
De vuistregels voor goed gedrag in de filognosie. Ze zijn afgeleid van de fundamentele waarden en vormen als het ware de basisgeboden. In het spel en de drievoudigheid van de filognostische disciplines vormen de principes de kern van de spirituele discipline die bestaat uit transcendentie in gnosis en bewustzijn van dualiteit in analyse.

Als regulerende principes gelden ze als: niet liegen en geen intoxicatie, geen promiscuiteit, niet stelen, en geen vlees eten.

Als de basiswaarden voor de menselijkheid en de ziel als: waarheidliefde, zuiverheid, boetvaardigheid en mededogen. De principes bepalen de regels van het spel van de orde:

-Respecteer de waarheid, geen escapisme.
-Blijf trouw, bedrieg niet en maak geen misbruik.
-Deel wat je hebt, gok niet op enige winst.
-Respecteer alle levende wezens.

Het overtreden van de basisprincipes maakt iemand een profiteur - het filognostisch equivalent voor een zondaar - die zijn schuld moet inlossen, moet afdoen om stabiliteit en geluk te bereiken.

Christelijke basis: de geboden niet te liegen, niet te stelen, niet ontuchtig te zijn, en niet te doden.

Vedische referentie: vidhi - satya, dayâ, tapas, s'auca.    

Filognosie:
Filognosie betekent letterlijk: liefde voor de kennis. De term wordt gebruikt in contrast met de term filosofie om aan te geven dat niet enkel de liefde voor de wijsheid en haar ontwikkeling het doel is, maar meer de liefde voor de kennis zoals ze is in haar geheel. Praktisch gesproken impliceert de term het teweegbrengen van eenheid en harmonie van bewustzijn op het gebied van de feiten (methode/ wetenschap), de principes (analyse/spiritualiteit) en de persoon (persoonlijk/politiek) middels contemplatie, vertoog en dienst aan de natuurlijke orde van de tijd in samenhang met de ether, als de methode voor het bieden van tegenwicht tegen de moeilijkheden van het niet weten. (zie ook de
instructie-site Filognosie).

19 Voetnoten/Referenties

1) "Diet and Stress in Vascular Disease", Journal of the American Medical Association, JAMA 176: 135-35, 1961.
2) Primary Prevention of the Arteriosclerotic Disease, rapport van de Inter-Society Commission for Heart Disease Recources, Oplage 42; A53-95, december 1970; Dietary Goals For the United States, Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs, U.S. Printing Office, Washington D.C., 20402, februari 1977.
3) Verzadigde vetten worden hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, aangetroffen in producten van dierlijke oorsprong; gehydrogeneerde (verbinden met waterstof) vetten worden aangetroffen in voedsel dat voor de handel geproduceerd wordt; cholesterol wordt uitsluitend aangetroffen in producten van dierlijke oorsprong.
4) "What is the Experts' Opinion on Diet and Coronary Heart Diseases?", Kaare R. Norum, Journal of the Norwegian Medical Association, 12 februari 1977.
5) Dr.ir. Hermus, wetenschappelijk medewerker aan de afdeling "Humane Voeding" van de Landbouw Hogeschool te Wageningen.
6) "Soybean Protein Diet in the Treatment of Type II Hyperlipoproteinaemia", C.R. Cistori et. al., The Lancet, 1 (8006): 275-7, 5 februari 1977.
7) "Role of Lifestyle and Dietary Habits in Risk of Cancer Among Seventh-Day Adventists", R.L. Phillips, Cancer Research, 35: 3513, november 1975; "Fat Intake Seen Increasing Cancer Risk", Morton Mintz, Washington Post, september 1976.
8) "Bacteria and the Aetiology of Cancer of the Large Bowel", M.J. Hill, The Lancet, 1: 95-100, 1971.
9) Cancer and Other Diseases from Meat Consumption p. 12, Blanche Leonardo Ph.D., 1979.
10) How Sodium Nitrite Can Affect Your Health, M. Jacobs, Center for Science in the Public Interest, Washington D.C., 1973. 'Nitrosamines as Environmental Carcinogens', W. Linjinsky en S.S. Epstein, Nature 225, p. 21-23, 1970. 'Nitrate and Human Cancer', Committee on Nitrate Accumulation, National Academy of Sciences, Washington D.C., 20418, 1972 en The Lancet, 2 (8032): 281, 1977.
11) Poison in Your Body p. 52, Gary en Steven Null, Arco Press, 1977.
12) Diet, Nutrition and Cancer, National Research Consul, American Academy of Sciences, National Academy Press, June 1982.
13) "Health Forum", Dr. P. Airola, Vegetarian Times, page 67, August 1982.
14) "The Influence of Flesh Eating on Endurance", Irving Fisher, Yale Medical Journal, 13 (5): pp. 205-221.
15) A Fleshless Diet: Vegetarianism as a Rational Dietary pp. 131-132, J.L. Buttner, Frederick A. Stokes Company, New York, 1910.
16) Diet for a Small Planet, page 12, Francis Moore Lappé, New York Ballantine Books, 1975.
17) Diet for a Small Planet, page 10, Francis Moore Lappé, New York Ballantine Books, 1975.
18) Diet for a Small Planet, page 235, Francis Moore Lappé, New York Ballantine Books, 1975.
19) Georg Borgström, geciteerd in Diet for a Small Planet page 25, Francis Moore Lappé, New York Ballantine Books, 1975.
20) Lester Brown, geciteerd in The Vegetarian Alternative page. 234, Vic Sussman, Rodale Press, 1978.
21) Dr. Jean Mayer, geciteerd in Dietary Goals for the United States page 44, Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs, U.S. Printing Office, 20402, 1977.
22) Georg Borgström, geciteerd in Diet for a Small Planet page 32, Francis Moore Lappé, New York Ballantine Books, 1975.
23) Population, Resources and Environment page 64, Paul and Anne Ehrlich, W.H. Freeman and Company, 1970.
24) FAO Production Yearbook 1984, vol. 38, Statistics Series No. 61, pp. 226-247, Food and Agriculture Organization of the United Nations / Rome.
25) The Edenite Creed for Life page 19, The Edenite Society, 1979.
26) The Edenite Creed for Life, The Edenite Society, 1979.
27) The Gospel of the Holy Twelve page 8, Ds. G.J.R. Ousley, Health Research, reprint 1974.
28) Broma-voedsel (Marcus 7.19, Lucas 3.11 en 9.13 en Johannes 4.34); brosimos - dat wat gegeten kan worden (Lucas 24.41); brosis - voedsel, of eten als handeling (Johannes 4.32, 6.27, 6.55, Lucas 12.42); prosphagion - iets te eten (Johannes 21.5); trophe - voeding (Mattheus 3.4, 6.25, 10.10, 24.45, Lucas 12.23, Johannes 4.8); phago - eten (Mattheus 25.35, 25.42, Lucas 8.55). Elke keer duidt het oorspronkelijke Grieks op voedsel in het algemeen. Het dient wel opgemerkt te worden dat de New English Bible de juiste vertalingen gebruikt.
29) In het artikel "Was the Master a Vegetarian?" van Ds. V.A. Holmes-Gore vinden we onder andere het volgende over Jezus.
30) The Four Soul Killers, page 15, Gnostic Orthodox Church, St. George Press, 1979.
31) Een aantal ervan zijn: Genesis 3.18, 9.4, 9.5; Deuteronomium 12.16; Jesaja 1.11, 1.15, 66,3; Leviticus 3.17, 7.14, 7.23, 7.26; en Spreuken 23.20.
32) Het is zeker interessant te weten dat de meer dan 5000 jaar oude vedische literatuur de verschijning van Boeddha voorspeld heeft. In het S'rîmad Bhâgavatam (1.3: 24) vinden we de volgende passage: tatah kalau sampravritte, sammohâya sura-dvishâm, buddho nâmnâñjana-sitah, kîkatheshu bhavishyat: "Daarna in het Kali-tijdperk zal Zijn geboorte als Heer Boeddha uit Añjanâ in Gayâ plaatsvinden om diegenen die afgunstig zijn op de theïsten te misleiden". In vers 28 van hetzelfde hoofdstuk wordt uitgelegd dat alle incarnaties volkomen expansies zijn van de Allerhoogste Heer, bhagavân, maar dat Heer Krishna de oorspronkelijke Allerhoogste Heer Zelf is (krishnas tu bhagavân svayam). De s'âstra's (vedische geschriften) beschouwen Heer Boeddha dus als een incarnatie van Krishna.

20 Geraadpleegde Literatuur - Links

-De Orde van de Tijd - De spirituele essentie
-De Orde van de Tijd -
De andere regels
-De Orde van de Tijd -
Vitaminen
-De Orde van de Tijd -
Over Goeroes en Hun Onderricht
-De Orde van de Tijd -
Definities van filognostische termen
-De Orde van de Tijd -
Politiek Programma - Programma voor een Doelbewust Mensenrechten Identiteits Bestuur -De Orde van de Tijd - Praatje van de dag: De webmaster spreekt zich uit over de dingen van de dag tegen het licht gehouden van de filognosie, de liefde voor de kennis
-
Short Biography of Hazrat Inayat Khan
-
Sufi Order International & Ten Sufi Thoughts
-Soefisme
-
De Yoga-Sûtra's van Patañjali of De Draad van de Bewustzijnsvereniging
-Food for the Spirit: Vegetarianism and the World Religions by Steven Rosen / ISBN 0896470229
-
Interview with Steven Rosen about vegetarianism by Radio Animalvoices.
-
Vegetarian Recipes and Resources by Stephen Knapp
-Vedische Kookkunst door Âdirâja Dâsa - Bhaktivedanta Book Trust 1994 - ISBN 91-7149-304-2
-
The Higher Taste. A Guide to Gourmet Vegetarian Cooking and a Karma-Free Diet. Based on the Teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda Founder-Acârya of the International Society for -Krishna Consciousness.
-
Nederlandse Vegetariërsbond. Vegetarisch: Goed voor mens, dier en milieu. Hier vindt u een lijst met vegetarische restaurants in Nederland opgesomd per provincie.
-The Secret Life of Plants. Peter Tompkins and Christopher Bird 1973 - New York ISBN 0-06-014326-6.
-
Bhagavad Gîtâ van Orde - Anand Aadhar Prabhu.
-
S'rîmad Bhâgavatam door Krishna Dvaipâyana Vyâsadeva.
-
The Christ of India - Essene Christianity. The booklet The Christ of India, by Swami Nirmalananda.
-
Vegetarian Society.
-
Vegetarisch Restaurant - Het Paradijs.
-
De 3 V's In De Keuken: Online kookboek met Vegetarische, Vedische en Veganistische recepten.
-
HP De Tijd 17-11-2006: Marianne Thieme - 'De tijd voor de dieren is aangebroken'.
-
HP De Tijd 27-10-2006: Eten tegen kanker.
-
Vegetarisma in Wikipedia - Nederland.
-
Soja - Informatie over Soja en Sojaproducten.
-
Universele rechten van de mens.
-
De Ether Bestaat! Inleiding tot de Filognosie. Auteur: 2006 Aadhar - Enschede. ISBN 90-809832-2-5 / ISBN 978-90-809832-2-9.
-DVD:
An Inconvenient Truth - Former Vice President Al Gore presents an eye-opening and compelling view of the future of our planet - and our civilization - in the Must-See documentary of the year 2006.
-
Problematiek van Magnetron Ovens.
-Film "
We Feed the World"- door Erwin Wagenhofer.
-
Carne Vale oder die Lust am Fleisch. Fernsehen - Wissen im WDR. Fleisch ist in Verruf gekommen: Ob Gewichtsbetrug durch Wasser im Fleisch, Medikamenten-Rückstände, minderwertige Schlachtabfälle oder zuletzt Gammelfleisch &endash; immer wieder erschüttert ein neuer Fleischskandal das Vertrauen der Verbraucher. Allein seit Herbst vergangenen Jahres sind mehr als 300 Tonnen verdorbenes Fleisch bei Produzenten und Händlern aufgetaucht. Kein Wunder, dass viele Menschen sagen: "Carne vale &endash; Fleisch, lebe wohl." Quarks & Co zeigt eine Chronik des schlechten Geschmacks, erklärt, woran man verdorbenes Fleisch erkennen kann, was passiert, wenn man es verzehrt, und wie gesundheitsschädlich Gammelfleisch wirklich ist. Drei Experten machen für Quarks & Co den Frischetest und versuchen, den Unterschied zwischen einem Öko-Schnitzel und einem Billig-Schnitzel zu "schmecken". Quarks & Co erzählt außerdem die Geschichte des Hamburgers, stellt Aasfresser vor, für die Gammelfleisch eine Delikatesse ist, und geht der Frage nach, ob Vegetarier tatsächlich gesünder leben als Fleischesser.

 

Beeldhouwwerk 'Nonviolence': Dit beeldhouwwerk was een gift van de regering van Luxemburg aan de Verenigde Naties in 1988.
Schilderij: ..in zijn volgende leven werd de stier een man... Door Vlad Holst.
 
- Zing mee - 'Food for Life, for our survival' - Zing mee
Tekst: Food for life, feed the world;
Food for life, feed the world.
Ain't no need for greed, do the deed, feed the world.

Food for thought! Life is short!
Higher thinking must be sought.
Vegetarians lead the way.
Food for life! An answered prayer.
Animal killing won't help us care,
we need foods of love today.

Food for life, for our survival.
Need it so bad, it's a soul revival.
Food for life, the world's in need,
So many sad, let's ask,
the world to plant the seed!

Earth is our mother, Animals our brothers.
She has so much patience, yet we have no conscience.

My brother's hungry! My sister's dying!
So many places going mad.
We're one big family. Lord have mercy now!
Let's serve the world and be glad!

Look at what you're eating.
Flesh is not for dining.
No compassion in your heart.

There will be no loving. We must change our thinking.
Killing keeps us all apart!

Food for life! It's a soul revival!
Food for life! For our survival!

 BY: Majesty - Music for the Soul
sung by Hari Bandhu and friends.

Food For Life - The World's largest vegetarian food relief

Luister ook naar George Harrison's lied: Isn't it a pity